Search for dissertations about: "patologi Patologi Molekylär medicin"

Showing result 1 - 5 of 106 swedish dissertations containing the words patologi Patologi Molekylär medicin.

 1. 1. Cell cycle deregulation in breast cancer subgroups and effects on proliferation, migration and tamoxifen resistance

  University dissertation from Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Author : Sophie Lehn; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Breast cancer; subgroups; proliferation; migration; stem cells; tamoxifen; estrogen receptor;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor, och under år 2011 fick över 8000 svenska kvinnor denna diagnos. Termen bröstcancer är egentligen ett samlingsnamn för alla de olika typer av cancer som kan uppstå i bröstet. READ MORE

 2. 2. Regulation of neutrophil apoptosis

  University dissertation from Maria Alvarado-Kristensson, experimentall pathology, Lund University, U-MAS, entrance 78, 205 02 Malmö

  Author : Maria Alvarado-Kristensson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; General pathology; pathological anatomy; Patologi allmän ; patologisk anatomi; PP2A; p38 MAPK; caspases; signal transduction; inflammation; Apoptosis; human neutrophils;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Humana neutrofiler är vita blodkroppar med den kortaste livslängden. Varje dag frisätts det miljoner neutrofiler från benmärgen till blodet. Från blodbanan är neutrofiler de första celler som anländer och samlas i en infekterad vävnad. Neutrofiler är mest kända för deras anti-mikrobiella funktion. READ MORE

 3. 3. In Vitro Drug Sensitivity and Apoptosis in Chronic Lymphocytic Leukemia

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Maria Norberg; Uppsala universitet.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chronic lymphocytic leukemia; in vitro drug sensitivity; apoptosis; prognostic markers; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Haematology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Hematologi; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Molecular medicine genetics and pathology ; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Molekylär medicin genetik och patologi ; MEDICINE; MEDICIN; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics Medical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik Medicinsk genetik; Medical Science; Medicinsk vetenskap; Clinical Genetics; Klinisk genetik; Molekylär genetik; Molecular Genetics; Medical Genetics; Medicinsk genetik; Molekylär medicin; Molecular Medicine;

  Abstract : Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is a heterogeneous malignancy displaying varying clinical outcome, where molecular markers today can divide patients into prognostic subgroups. Despite the introduction of new agents for treatment, remissions are usually not sustained in CLL and resistance towards treatment can partly be explained by aberrant apoptosis. READ MORE

 4. 4. Assessment of Novel Molecular Prognostic Markers in Chronic Lymphocytic Leukemia

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Mohamed Arifin Bin Kaderi; Uppsala universitet.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chronic lymphocytic leukemia; prognostic markers; single nucleotide polymorphisms; RNA-based markers; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics Medical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik Medicinsk genetik; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Genetics; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Genetik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Medical laboratory science; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Medicinsk laboratorievetenskap; MEDICINE Surgery Oncology; MEDICIN Kirurgi Onkologi; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Haematology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Hematologi; Clinical Genetics; Klinisk genetik; Molekylär medicin; Molecular Medicine; Oncology; Onkologi; Medicin; Medicine; Medical Genetics; Medicinsk genetik;

  Abstract : The clinical course of chronic lymphocytic leukemia (CLL) is highly heterogeneous, which has prompted the search for biomarkers that can predict prognosis in this disease. The IGHV gene mutation status and certain genomic aberrations have been identified as reliable prognostic markers of clinical outcome for this disorder. READ MORE

 5. 5. Genetic and Epigenetic Profiling of Mantle Cell Lymphoma and Chronic Lymphocytic Leukemia

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Anna Margrét Halldórsdóttir; Uppsala universitet.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mantle cell lymphoma; chronic lymphocytic leukemia; copy number aberration; proliferation signature; TP53; SNP array; methylation array; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Haematology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Hematologi; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Molecular biology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Molekylärbiologi; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Morphology Tumour biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Morfologi Tumörbiologi; Medical Genetics; Medicinsk genetik; Oncology; Onkologi; Molekylär medicin; Molecular Medicine; Pathology; Patologi;

  Abstract : Mantle cell lymphoma (MCL) and chronic lymphocytic leukemia (CLL) both belong to the group of mature B-cell malignancies. However, MCL is typically clinically aggressive while the clinical course of CLL varies. READ MORE