Search for dissertations about: "pensionering"

Found 3 swedish dissertations containing the word pensionering.

 1. 1. Everyday Mobility and Travel Activities during the first years of Retirement

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Jessica Berg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ageing; retirement; mobility; travel activities; place; time-geography; interviews; travel diaries; qualitative longitudinal analysis; åldrande; pensionering; mobilitet; resande; aktivitet; plats; tidsgeografi; intervjuer; resdagböcker; kvalitativ longitudinell analys; 11 Road: Personal transport; 11 Road: Personal transport; Mobility pers ; Old people; Change; Travel survey; Interview; Transportation mode; Motivation; Health;

  Abstract : Mobilitet är en förutsättning för oberoende, delaktighet och välbefinnande när man åldras. Utgångspunkten i avhandlingen är att pensioneringen innebär tidsrumsliga förändringar och brott i rutiner som på olika sätt påverkar människors behov av att resa och deras förutsättningar för mobilitet. READ MORE

 2. 2. Continuity and Change in post-Cold War Maritime Security A Study of the Strategies Pursued by the US, Sweden and Finland 1991-2016

  University dissertation from Åbo : Åbo Akademis Press

  Author : Stefan Lundqvist; Försvarshögskolan.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Maritime; security; power; influence; cooperation; Baltic Sea; East China Sea; South China Sea; Finland; Sweden; US; Krigsvetenskap; Krigsvetenskap;

  Abstract : What explains continuity and change in post-Cold War maritime security strategies? What lessons can we learn from the employment of such comprehensive grand strategies in maritime regions where traditional and non-traditional threats converge? While many scholars have addressed particular maritime security issues, this author joins the few who engage themselves in the study of the conceptual development of maritime security.Through the lens of structural realism, this thesis examines the logic of the maritime security strategies employed in two distinguished regions by the US and EU member states Finland and Sweden. READ MORE

 3. 3. Pharmacoepidemiologic Studies of Diabetes Mellitus - with special reference to - Glucose Control and Prognosis of Type 2 Diabetes

  University dissertation from Jonny Olsson, Department of Community Medicine, Malmö University Hospital, SE-205 02 MALMÖ, Sweden

  Author : Jonny Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; diabetology; secreting systems; Endocrinology; cohort study; longitudinal study; cross-sectional study; mortality; diabetes mellitus; Pharmacoepidemiology; prevalence; type 2 diabetes; diabetes costs; short-term sick-leave; premature retirement; production losses; inpatient care; glycaemic control; fasting blood glucose; oral antihyperglycaemic agents; sulphonylurea; metformin; insulin; combination treatment; drug utilization; prescribed daily doses; safety; effectiveness; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Läkemedel blir allt viktigare behandlings-instrument och kunskapen ökar om läke-medels verkningsmekanismer. Även om denna kunskap kombineras med resultat från kliniska läkemedelsprövningar är detta dock inte tillräckligt för att värdera kliniska fördelar och risker med en rutinmässig läkemedels-behandling, särskilt inte om behandlingen är långvarig. READ MORE