Search for dissertations about: "percutaneous transluminal angioplasty"

Showing result 1 - 5 of 21 swedish dissertations containing the words percutaneous transluminal angioplasty.

 1. 1. Infrainguinal Percutaneous Transluminal Angioplasty in Limbs with Severe Lower Limb Ischaemia

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Anne-Marie Löfberg; Uppsala universitet.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oncology; infrainguinal; chronic ischaemia; percutaneous transluminal angioplasty; duplex; bypass grafts; Onkologi; MEDICINE Surgery Oncology; MEDICIN Kirurgi Onkologi; radiologi; Radiology;

  Abstract : Infrainguinal bypass grafting is an established method in the treatment of patients with femoropopliteal and crural occlusive disease leading to critical lower limb ischaemia (CLI). However, complications related to surgical procedure are not negligible and percutaneous transluminal angioplasty (PTA) has emerged as an alternative. READ MORE

 2. 2. Cardiovascular risk factors in renal artery stenosis Effects of renal angioplasty and angiotensin II receptor antagonism

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Elzbieta Nowakowska-Fortuna; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; inflammation; renovascular hypertension; endothelin 1; apolipoprtoein C-III; brain natriuretic peptides; angiotensin II receptor antagonism; renal angioplasty; atherosclerotic renal artery stenosis;

  Abstract : Renovascular hypertension (RVH) caused by atherosclerotic renal artery stenosis (ARAS) is one of the most common forms of secondary hypertension. The prognosis for patients with RVH is much worse compared to patients with primary hypertension, and caused by a high cardiovascular morbidity. READ MORE

 3. 3. Life situation in people with peripheral arterial disease and their family members

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet

  Author : Louise Egberg; Sophiahemmet Högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Peripheral vascular disease; Experiences; Angioplasty; balloon; Health related quality of life; Life situation; Family members; Peripheral Vascular Disease;

  Abstract : Life with peripheral arterial disease and the resulting impaired walking ability leads to major limitations in daily life and a decreased quality of life. The overall aim of this thesis was to generate understanding about the life situation among people living with peripheral arterial disease and their family members. READ MORE

 4. 4. Blood rheology alterations in cardiovascular disease

  University dissertation from Department of Cardiology, Clinical sciences, Lund University

  Author : Carl Gunnar Gustavsson; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; erythr; microcirculation; haematocrit; haemoglobin; plasma viscosity; haemorheology; blood viscosity; recurrence; percutaneous transluminal coronary angioplasty; coronary disease; angina pectoris; pulmonary hypertension; Syndrome X; dilated cardiomyopathy;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Blodflödet i ett kärl påverkas inte bara av eventuella förträngningar i kärlet utan även av hur visköst, d v s hur trögflytande, blodet är. Ett alldagligt exempel på detta är att det är svårare att klämma sirap, som är en högviskös vätska, ur en flaska än att hälla vatten ur samma flaska. READ MORE

 5. 5. Invasive treatment of renal artery stenosis - effects on blood pressure, medication, renal function and inflammatory biomarkers

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Alaa Al Hadad; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; inflammatory biomarkers; renal artery stenosis; Renovascular hypertension; percutaneous transluminal renal angioplasty; mean pressure gradient;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (Comprehensive summary in Swedish) Uppföljning av blodtryck (BT), medicinering och njurfunktion efter endovaskulär behandling av njurartärsteno's Bakgrund Förträngning av njuren's tillförande blodkärl, njurartärsteno's (RAS), är den vanligaste sekundära formen av högt BT (hypertension) och svarar för ca 1-5% av hypertensionsfallen. Höggradig förträngning av njurartären kan via nedsatt genomblödning av njurarna även leda till nedsatt njurfunktion. READ MORE