Search for dissertations about: "performance assessment"

Showing result 1 - 5 of 763 swedish dissertations containing the words performance assessment.

 1. 1. Educative assessment for/of teacher competency. A study of assessment and learning in the "Interactive examination" for student teachers

  University dissertation from Malmö University

  Author : Anders Jönsson; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Authentic assessment; Formative assessment; Learning; Reliability; Performance assessment; Scoring rubrics; Teacher education; lärande; formativ bedömning; autentisk bedömning; tillförlitlighet; validitet; bedömningsmatriser; teacher education; validity; learning; reliability; performance assessment; scoring rubrics; lärarutbildning; formative assessment; Humanities Social Sciences; authentic assessment; bedömning;

  Abstract : Syftet med den här avhandlingen är att studera några av de problem som är förknippade med implementering av så kallad autentisk bedömning i lärarutbildningen. I den första delen av avhandlingen undersöks, genom en litteraturöversikt, huruvida användningen av bedömningsmatriser kan fungera som ett stöd för ökad tillförlitlighet och trovärdighet vid bedömning av komplexa kompetenser, samtidigt som matriserna även stöttar studenternas lärande. READ MORE

 2. 2. Lifetime Performance Assessment of Thermal Systems Studies on Building, Solar and Disctrict Heating Applications

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Bojan Stojanovic; Högskolan i Gävle.; KTH.; [2009]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Building engineering; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Byggnadsteknik; TECHNOLOGY Materials science; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap; lifetime performance; degradation; assessment; modelling; field exposure; thermal components and systems; Lifetime performance; thermal components and system;

  Abstract : The main questions today concerning thermal systems are their economical and environmental impacts. These entities are generally, at present, assessed on the basis of operation performances of newly installed/designed systems, during an assumed lifetime period. READ MORE

 3. 3. Student nurses in clinical practice : Studies on independence, assessment and performance

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Anna Löfmark; Uppsala universitet.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; clinical practice; learning factors; student nurse; assessment; performance; knowledge; independence; supervisor; patients needs; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Abstract : The overall aim of this research project was to describe student nurses' learning during clinicalpractice. One group of students (n= 60) was randomly selected from two colleges and followedduring their three-year nursing education. READ MORE

 4. 4. Life performance assessment methodologies for combined solar energy technologies a case study on system parts in Nordic climates

  University dissertation from Stockholm : Byggvetenskap, Kungliga Tekniska Högskolan

  Author : Bojan Stojanovic; Högskolan i Gävle.; KTH.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Building engineering; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Byggnadsteknik; Materials science; Teknisk materialvetenskap; Life performance; assessment; combined solar energy technologies; degradation; component and system performance; life performance;

  Abstract : The main questions concerning energy technologies today are their economical and environmental impacts. These entities are (at the present) assessed on the basis that operations proceed as newly installed/designed systems, during an assumed working life period. READ MORE

 5. 5. Performance in the Swedish Building Code An Inquiry into the Consequences for Architectural Design of the Formulation and Assessment of Performance Requirements

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Marja Lundgren; KTH.; [2019]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Architecture; architectural technology; performance-based regulation; performance requirement; energy performance; daylight metrics; tectonics; architectural representation; repertoire; context-dependent knowledge; Arkitektur; funktionskrav; energiprestanda; dagsljusfaktor; tektonik; repertoar; arkitekturteknik; Architecture; Arkitektur;

  Abstract : This thesis investigates performance-based regulation in Sweden and its consequences for architectural design. In the last 50 years, there has been a transition from prescriptive to performance-based regulation, propelled by the drive to further innovation, productivity and competitiveness by expressing the functions expected of the buildings as performances. READ MORE