Search for dissertations about: "perfusion"

Showing result 1 - 5 of 446 swedish dissertations containing the word perfusion.

 1. 1. On perfusion estimation using ultrasound

  University dissertation from Department of Electrical Measurements, Lund University

  Author : Tomas Jansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Instrumentation technology; Speckle; Artifacts; Perfusion; Ultrasound; Doppler; Mät- och instrumenteringsteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar analys och förbättringar av en metod att mäta blödgenomströmning i vävnad med kontinuerlig ultraljudsdoppler. Tidigare har stora variationer i detekterat perfusionsvärde observerats som en effekt av speckle, eller våginterferens. READ MORE

 2. 2. Quantitative Tracer Based MRI Perfusion Potentials and Limitations

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Arvid Morell; Uppsala universitet.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MRI; Perfusion; Contrast agent; Relaxivity; Radiology; Radiologi;

  Abstract : Tracer based MRI perfusion measurements is a clinically useful tool to assess regional distributions of tissue blood flow and volume. The method may be based on any of the three relaxation mechanisms T1, T1 and T2*, the latter denoted DSC-MRI being the most common. READ MORE

 3. 3. The effect of mechanical ventilation on abdominal organs : Analysing the role of PEEP and perfusion

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Uppsaliensis

  Author : Silvia Marchesi; Uppsala universitet.; [2019]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ARDS; sepsis; abdominal inflammation; edema; perfusion; Anestesiologi och intensivvård; Anaesthesiology and Intensive Care;

  Abstract : Background: The effect of mechanical ventilation on abdominal organs is not well understood and investigated yet. Previous studies, using an animal sepsis-like model, found an association between mechanical ventilation (MV) and abdominal edema and inflammation. READ MORE

 4. 4. Movement artifact reduction in laser Doppler blood flowmetry : myocardial perfusion applications

  University dissertation from Linköping : Linköpings universitet

  Author : MG Daniel Karlsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Abstract : Laser Doppler perfusion monitoring (LDPM) and imaging (LDPI) enable assessment of tissue microvascular perfusion. The techniques are based on the Doppler broadening of the optical spectrum occurring when coherent laser light is scattered by moving red blood cells (RBC). READ MORE

 5. 5. Optimisation and Validation of Dynamic Susceptibility Contrast MRI Perfusion Measurements

  University dissertation from Lund University (Media-Tryck)

  Author : Linda Knutsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nukleärmedicin; radiobiologi; Nuclear medicine; radiobiology; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering; tomography; medical instrumentation; Clinical physics; cerebral blood volume; mean transit time; cerebral blood flow; perfusion; dynamic susceptibility contrast MRI arterial input function; Klinisk fysiologi; radiology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Med magnetkamera (magnetresonans, MR) kan utmärkt morfologisk information erhållas men tekniken är även användbar för funktionella studier. En funktionell tillämpning är att mäta perfusion (kapillära blodflöden). READ MORE