Search for dissertations about: "perspektiv"

Showing result 1 - 5 of 605 swedish dissertations containing the word perspektiv.

 1. 1. Gåvobeskattningen i nordiskt perspektiv

  University dissertation from Stockholm : Juristförl

  Author : Christer Silfverberg; Stockholms universitet.; [1992]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Men do care! A gender-aware and masculinity-informed contribution to caregiving scholarship

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Veronika Wallroth; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Örebro universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care; family caregiving; gender; men; masculinity; motive; experience; perspective; Omsorg; familjeomsorg; genus; män; maskulinitet; motiv; erfarenhet; perspektiv;

  Abstract : I omsorgslitteraturen är det ofta kvinnor som är i fokus, och i synnerhet för att synliggöra kvinnors obetalda omsorgsarbete. Omsorgsstudier tenderar också att göra jämförelser mellan män och kvinnor där mäns omsorgserfarenheter används för att påvisa kvinnors tyngre börda samtidigt som mäns omsorgsbehov kan ges lägre betydelse. READ MORE

 3. 3. Students’ Perspectives on Bullying

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Camilla Forsberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bullying; students’ perspectives; interviews; bystander reactions; grounded theory; symbolic interactionism; mobbning; elevers perspektiv; intervju; grundad teori; symbolisk interaktionism;

  Abstract : The aim of the present thesis was to listen to, examine and conceptualise students’ perspectives on bullying. Students’ perspectives have not been commonly heard in research and less qualitative research has been conducted. READ MORE

 4. 4. Svensk vattenkraft ur ett europeiskt perspektiv några exempel

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Lars R. Nilsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi;

  Abstract : The deregulation and integration of the Nordic electricity market into the European Union's internal electricity market will have a major impact on the current Swedish energy system. In particular, Swedish hydropower, the mainstay of Swedish energy, will have a significantly different role under these new conditions. READ MORE

 5. 5. Omvänt perspektiv: i konst och kontrovers

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Kurt Wolmar Nyberg; Uppsala universitet.; [1996]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; inverted perspective; Wulff; Doehlemann; White; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Aesthetics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Estetik;

  Abstract : The text argues for the reconsideration of inverted perspective as an heuristic tool in historical research. The interpretations of inverted perspective presented by Oskar Wulff, André Grabar, and Gervase Mathew are taken as starting point for a developed... READ MORE