Search for dissertations about: "pesticides"

Showing result 1 - 5 of 102 swedish dissertations containing the word pesticides.

 1. 1. Ecological effects of pesticides in freshwater model ecosystems

  University dissertation from Lina Wendt-Rasch, Ecotoxicology, Ecologybuilding, Sölvegatan 37, Lund, Sweden

  Author : Lina Wendt-Rasch; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; marine biology; aquatic ecology; limnology; Marinbiologi; Hydrobiology; community; zooplankton; algae; herbicide; insecticide; pesticide mixture; macrophytes; cypermethrin; metsulfuron-methyl; risk assessment; pesticides; microcosms; limnologi; akvatisk ekologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bekämpningsmedel och algblomningar - finns det någon koppling? Inom det konventionella jordbruket används idag regelmässigt stora mängder bekämpnings-medel, bara i sverige spreds under år 2001 mer än 1700 ton kemiska bekämpnings-medel på åkrarna. Ett stort problem med användandet av dessa ämnen är risken att de sprids och förorenar den intilliggande naturen. READ MORE

 2. 2. Multilayered Governance Pesticides in the South - environmental concerns in a globalised world

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Sylvia Karlsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; multilayered governance; CPRs; global commons; pesticides; global environmental change; institutions; knowledge; values; mismatches; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Abstract : Environmental issues increasingly demonstrate local-global linkages in driving forces and effects. Policy responses are initiated at local, national and global levels. The successful management of such cross-level environmental issues involves co-ordinated and co-operative policies and action among stakeholders at several levels of governance. READ MORE

 3. 3. On the scope and assessment of pesticides in groundwater in Skåne, Sweden

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Maria Åkesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; groundwater; pesticides; Sweden; Skåne; environmental tracers;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Grundvatten, det vatten som förekommer i hålrum i underjorden, är en av våra allra viktigaste naturresurser. Grundvattnet utgör den absolut största andelen för oss tillgängligt färskvatten och används för att producera mat och som processvatten inom olika industrier. READ MORE

 4. 4. Pesticides in coastal Tanzania : Management, policy and concerns for human health and the environment

  University dissertation from Stockholm : Department of Ecology, Environment and Plant Sciences, Stockholm University

  Author : Nadja Stadlinger; Stockholms universitet.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; sub-Saharan Africa; agrochemicals; legislation; farmer education; hazards; subsidies; Marine Ecotoxicology; marin ekotoxikologi;

  Abstract : This thesis is the first major assessment of pesticide management in Zanzibar, Tanzania. It underlines the risks for human health and the environment that are likely under the current pesticide management regime. READ MORE

 5. 5. Sub-lethal Effects of Anthropogenic Contaminants on Aquatic Invertebrates

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Warren Kunce; Uppsala universitet.; [2018]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ecotoxicology; sub-lethal; behavior; biomarkers; thermal tolerance; pesticides; pyrethroids; neonicotinoids; pharmaceuticals; antihistamines; microplastics; mixtures; freshwater; invertebrates; chironomids; damselflies; snails; Biology with specialization in Animal Conservation; Biologi med inriktning mot zoologisk bevarandebiologi;

  Abstract : Anthropogenic contaminants are considered to play a substantial role in the decline of freshwater invertebrate diversity. Sub-lethal effects of many of these contaminants on behaviour and life-history traits of aquatic invertebrates may contribute to their decline. READ MORE