Search for dissertations about: "peter scherman"

Found 1 swedish dissertation containing the words peter scherman.

  1. 1. Sutures bridging nerve defects

    University dissertation from Peter Scherman, Department of Hand Surgery, Malmö University Hospital, S-205 02 Malmö, Sweden

    Author : Peter Scherman; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; orthopaedics; traumatology; Surgery; continuous longitudinal sutures; nerve repair; nerve regeneration; nerve defect; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Skador med avskärning av nerver i övre extremiteten drabbar oftast unga personer. Nervskadan medför ett betydande handikapp i form av förlorad känsel och muskelkontroll i armen och/eller handen. READ MORE