Search for dissertations about: "phagocytosis"

Showing result 1 - 5 of 180 swedish dissertations containing the word phagocytosis.

 1. 1. Resistance to phagocytosis in Streptococcus pyogenes

  University dissertation from Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Author : Fredric Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Infektioner; Infections; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; phagocytosis; innate immunity; complement; Streptococcus pyogenes; M protein;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling beskriver studier av de mekanismer varmed bakterien Streptococcus pyogenes undviker komplementdeposition och fagocytos.... READ MORE

 2. 2. Mechanisms of phagocytosis resistance in Streptococcus pyogenes

  University dissertation from Heike Kotarsky, MIG, Sölvegatan 17, 223 62 LUND

  Author : Heike Kotarsky; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi; fibrinogen; FHL-1; Factor H; M protein; Streptococcus pyogenes; phagocytosis;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Streptococcus pyogenes (GAS) är en viktig sjukdomsframkallande bakterie som orsakar alltifrån lindriga infektioner som halsfluss (tonsillit) och svinkoppar (impetigo) till livshotande djupa infektioner som nekrotiserande fasceit eller ”Toxic shock syndrom”. På grund av det snabba sjukdomsförloppet i de livshotande infektionerna har streptokockerna fått beteckningen ”mördarbakterier” i dagspressen. READ MORE

 3. 3. Mechanisms involved in macrophage phagocytosis of apoptotic cells

  University dissertation from Umeå : Umeå university

  Author : Anna Nilsson; Umeå universitet.; [2009]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; macrophages; dendritic cells; phagocytosis; apoptotic cells; senescent erythrocytes; CD47; SIRPalpha; LRP1; calreticulin; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Immunology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Immunologi; Immunology; immunologi;

  Abstract : Efficient removal of apoptotic cells is critical for development, tissue remodelling, maintenance of homeostasis, and response to injury. Phagocytosis of apoptotic cells is mediated by many phagocytic receptors, soluble bridging molecules, and pro-phagocytic ligands on the surface of apoptotic cells. READ MORE

 4. 4. Phagocytosis by neutrophils - studies on phagosome dynamics and membrane traffic modulation by Streptococcus pyogenes

  University dissertation from Lund University

  Author : Pontus Nordenfelt; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; fluorescence microscopy; membrane traffic; neutrophil; Streptococcus pyogenes; phagosome; phagocytosis;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hur lurar mördarbakterier våra celler? Neutrofiler och fagocytos räddar liv Utan vårt immunförsvar så skulle vi snabbt dö i infektioner från mikroorganismer. Det består ett komplicerat system av celler och molekyler som tillsammans kan klara av att stå emot attacker från bakterier, virus, svampar eller parasiter. READ MORE

 5. 5. Glucose and insulin modulate phagocytosis and production of reactive oxygen metabolites in human neutrophil granulocytes

  University dissertation from Umeå : Integrativ medicinsk biologi

  Author : Daniel Saiepour; Umeå universitet.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neutrophil granulocytes; glucose; insulin; protein kinase C; diacylglycerol; phagocytosis; respiratory burst; diabetes; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Morphology Histology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Morfologi Histologi;

  Abstract : Neutrophil granulocytes play an important role in the host defence against invading microorganisms and constitute the frontline of defence within the innate immune system and are among the first cells to arrive at the site of inflammation. Effective phagocytosis and killing of invading pathogens by neutrophils is of significant importance for successful resistance to infectious diseases. READ MORE