Search for dissertations about: "phenomenography"

Showing result 1 - 5 of 82 swedish dissertations containing the word phenomenography.

 1. 1. Dimensions of Health among Patients in Mental Health Services

  University dissertation from Department of Health Sciences, Lund University

  Author : Henrika Jormfeldt; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health; Mental health services; Nurse; Patient; Perceptions; Phenomenography; Questionnaire; Reliability; Subjective experience; Validity; validity; phenomenography questionnaire reliability; perceptions; Medicine human and vertebrates ; psychosomatics; clinical psychology; Psychiatry; Medicin människa och djur ; Psykiatri; klinisk psykologi; subjective experience; patient; nurse; mental health services; psykosomatik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Empiriska studier som fokuserar på subjektivt upplevd hälsa hos patienter i psykiatrin är sällsynta och merparten av de frågeformulär som finns är baserade på en medicinsk grund där objektivt observerbara sjukdomsindikatorer betonas. I studie I och II analyseras och beskrivs uppfattningar av begreppet hälsa hos patienter och sjuksköterskor i psykiatrisk vård med hjälp av en fenomenografisk ansats. READ MORE

 2. 2. Everyday life of relatives of persons suffering from severe depression Experiences of health, burden, sense of coherence and encounters with psychiatric specialist health services

  University dissertation from Karlstad : Karlstads universitet

  Author : Hege Skundberg Kletthagen; Karlstads universitet.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; burden; encounters; everyday life; health; inpatients; phenomenography; psychiatric specialist health services; relatives; severe depression; Nursing Science; Omvårdnad;

  Abstract : Aim: The overall aim of this thesis was to investigate and describe everyday life among relatives of inpatients with severe depression and their encounter with the psychiatric specialist health services (PSHS).Methods: A descriptive design with a qualitative and quantitative approach was used. READ MORE

 3. 3. Understanding Oral Cancer - A Lifeworld Approach

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Marta Röing; Uppsala universitet.; [2007]
  Keywords : Surgery; Oral cancer; Dentistry; Lifeworld approach; Phenomenography; Phenomenology; Hermeneutics; Multiprofessional collabotation; Kirurgi;

  Abstract : Dental involvement with oral cancer patients during their treatment and rehabilitation can be long and intense. How can dental personnel better understand their role in the treatment of these patients? How does treatment affect the patients and their spouses? In searching for answers, the theories of phenomenography, phenomenology and hermeneutics are used to describe and interpret the experiences of the hospital dental treatment teams, oral cancer patients, and their spouses. READ MORE

 4. 4. Group work and physics characteristics, learning possibilities and patterns of interaction

  University dissertation from Göteborg : Chalmers University of Technology

  Author : Maria Berge; Umeå universitet.; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; group work; engineering education; higher education; physics education; science education; multi-theoretic perspective; phenomenography; variation theory; positioning theory; conversation analysis;

  Abstract : This thesis explores group work in physics at university level. The guiding researchinterest is what happens in the students’ interactions during such (instructional)activities, focusing both on the physics content and group dynamics. READ MORE

 5. 5. Informal caregivers' conceptions of daily life with a spouse having chronic obstructive pulmonary disease

  University dissertation from Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Author : Gunilla Lindqvist; Linnéuniversitetet.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Informal caregivers; gender; literature review; Chronic Obstructive Pulmonary Disease; daily life; feelings of guilt; grounded theory; main concerns; male spouses; female spouses; everyday life; phenomenography; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Abstract : The overall aim of this thesis was to explore informal caregivers’ daily life with particular focus on those living with a spouse who has Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in different grades, mild to severe, based on the ill person’s main concern.The study design was explorative, comparative and descriptive. READ MORE