Search for dissertations about: "phosphines"

Showing result 1 - 5 of 18 swedish dissertations containing the word phosphines.

 1. 1. Polymer Bound Water-Soluble Metal Phosphine Complexes-Preparation, Characterisation and Catalytic Application

  University dissertation from Torsten Malmström. Inorganic chemistry 1, Chemical Center, Box 124, Lund University, 22100 Lund, Sweden

  Author : Torsten Malmström; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; enantioselective; SAP; hydrogenation; hydroformylation; catalysis; biphasic; rhodium; poly-ethylene imine; poly-acrylic acid; polymers; water-soluble; phosphines; Inorganic chemistry; Oorganisk kemi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En ny typ av vattenlösliga fosfin ligander har utvecklats. Dessa fosfiner har använts som ligander i rhodium katalyserade tvåfasreaktioner.Komplexbildningen mellan de nya liganderna och olika metalcentra har studerats och de nya komplexen har använts i hydroformylerings- och hydreringsreaktioner. READ MORE

 2. 2. Self-adaptable catalysts Importance of flexibility and applications in asymmetric catalysis

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Ester Fjellander; KTH.; [2010]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; adaptable; flexible; semi-flexible; symmetry; conformational study; mechanistic study; rotation barrier; VT NMR; asymmetric catalysis; ligand design; allylic alkylation; hydrogenation; azepines; dioxaphosphepines; phosphepines; amines; phosphines; phosphoramidites; phosphinites; palladium; rhodium; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi;

  Abstract : The topic of this thesis is the design and synthesis of biaryl-based self adaptableligands for asymmetric metal catalysis. The results discussed in papers I-III are covered, together with some unpublished results concerning substrate-adaptable catalysts. A general survey of self-adaptable catalysts is presented first. READ MORE

 3. 3. Enantioselective synthesis of P-chirogenic phosphines

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Magnus Johansson; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Synthesis and Organocatalytic Evaluation of P-Chirogenic Phosphines

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Kristian Andersson; [2009]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Organisk kemi; kiralitet; organokatalys; fosfiner;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. A Catalytic and Mechanistic Investigation of Palladium-Phosphine Catalysed Aqueous Hydroxycarbonylation. Steric and Electronic Properties of the Ligands

  University dissertation from Organic Chemistry, Lund University

  Author : Adriana Ionescu; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Oorganisk kemi; Inorganic chemistry; Naturvetenskap; Natural science; Isomerisation of hydroxyalkenes; Mechanism; Regioselectivity; Steric and electronic properties; Hydroxycarbonylation of styrene; Water-soluble phosphines; Palladium; Aqueous catalysis;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Utvecklingen av säkrare och mer miljövänliga processer är en av de största utmaningarna som den kemiska industrin står inför. I det här sammanhanget är katalys i tvåfassystem, bestående av vatten och organiska lösningsmedel, av största intresse eftersom den möjliggör en enkel återvinning av katalysatorn samtidigt som den minskar skadliga utsläpp och kostnader för återvinning av lösningsmedlet. READ MORE