Search for dissertations about: "photodynamic therapy"

Showing result 1 - 5 of 38 swedish dissertations containing the words photodynamic therapy.

 1. 1. Spectroscopic techniques for photodynamic therapy dosimetry

  University dissertation from Department of Physics, Lund University

  Author : Ann Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Atomic and molecular physics; diffuse light spectroscopy; photodynamic therapy; biomedical optics; Atom- och molekylärfysik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar till stora delar om fotodynamisk tumörterapi (PDT). PDT har sedan början av förra århundradet undersökts som ett tänkbart alternativ till strålningsbehandling, kirurgi och kemoterapi för behandling av cancertumörer i kroppen. READ MORE

 2. 2. Photodynamic therapy- pain and aspects of pain relief

  University dissertation from Department of Physics, Lund University

  Author : Christina Halldin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; actinic keratosis; field cancerization; interviews; nerve block; pain; photodynamic therapy; transcutaneous electrical nerve stimulation;

  Abstract : Photodynamic therapy – pain and aspects of pain relief Christina Halldin Department of Dermatology and Venereology, Sahlgrenska University Hospital, Institute of Clinical Sciences at the Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden ABSTRACT Photodynamic therapy (PDT) is a non-invasive treatment option for superficial basal cell carcinoma (BCC), squamous cell carcinoma (SCC) in situ or Bowen’s disease (BD), and actinic keratoses (AK). One of the advantages of PDT is the possibility to treat field cancerization. READ MORE

 3. 3. Laser diode systems for photodynamic therapy and medical diagnostics

  University dissertation from Department of Physics, Lund University

  Author : Eva Samsöe Andersen; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; quasi-phasematching; photodynamic therapy; laser-induced fluorescence; medical laser systems.; Histology; cytochemistry; histochemistry; tissue culture; Histologi; Laserteknik; Laser technology; cytokemi; histokemi; vävnadskultur; Diagnostik; Diagnostics; second harmonic generation; pulsed lasers; spatial filtering; Diode lasers; optical feedback; Fysicumarkivet A:2004:Samsöe Andersen;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Arbetet i denna avhandling syftar till att utveckla bättre ljuskällor för fluorescensavbildning och fotodynamisk behandling av cancertumörer. Små kompakta diodlasrar är ideala ljuskällor för detta, men en del kliniska användningar kräver att deras prestanda förbättras. READ MORE

 4. 4. Photodynamic Therapy utilizing Interstitial Light Delivery Combined with Spectroscopic Methods

  University dissertation from Atomic Physics, Department of Physics, Lund University

  Author : Marcelo Soto Thompson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; onkologi; Cytologi; cancerology; oncology; Cytology; fiber optics; dosimetry; spectroscopy; tissue optics; laser-induced fluorescence; medical laser systems; Laserteknik; cancer; photodynamic therapy; interstitial; Laser technology; Fysicumarkivet A:2004:Soto Thompson;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Redan för 5000 år sedan i det antika Egypten användes ljus för att behandla vissa hudåkommor. Denna bortglömda kunskap återupptäcktes i början av förra seklet men fick inget riktigt genomslag. De senare årtiondenas framsteg inom kemi och fysik har återigen gjort ljusbehandling av sjukdomar högintressant. READ MORE

 5. 5. Methods, Instrumentation and Mechanisms for Optical Characterization of Tissue and Treatment of Malignant Tumours

  University dissertation from Department of Physics, Lund University

  Author : Sara Pålsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; temperature; perfusion; PDT; photodynamic therapy; mechanisms; tissue characterization; instrumentation; optical biopsy; fluorescence spectroscopy; spectroscopy techniques; Raman spectroscopy; interstitial photodynamic therapy; photodynamic threshold dose; Atomic and molecular physics; Atom- och molekylärfysik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om hur ljus kan användas för att detektera, diagnosticera och behandla olika medicinska sjukdomstillstånd. Det vi dagligen kallar ljus är bara en liten del av det elektromagenetiska spektret, nämligen den del vi kan uppfatta med våra ögon. READ MORE