Search for dissertations about: "phytoplankton"

Showing result 1 - 5 of 149 swedish dissertations containing the word phytoplankton.

 1. 1. Role of phagotrophy in freshwater phytoplankton

  University dissertation from Carina Pålsson, Limnology, Ecology Building, S-223 62, Lund, Sweden

  Author : Carina Pålsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; aquatic ecology; marine biology; limnology; mixotrophy; phagotrophy; phytoplankton; oligotrophic; clear-water lakes; grazing; competition; nutrient enrichment; autotrophy; heterotrophy; bacterial ingestion; Hydrobiology; Marinbiologi; akvatisk ekologi; limnologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Mixotrofa växtplankton i sjöar Vad är växtplankton? I hav och sjöar finns det mängder av mikroskopiska fritt svävande alger – växtplankton. Liksom gröna växter på land använder växtplankton solljuset för att producera energi och syre genom fotosyntes. READ MORE

 2. 2. Grazer-induced responses in marine phytoplankton

  University dissertation from Carina Pålsson, Limnology, Ecology Building, S-223 62, Lund, Sweden

  Author : Johanna Bergkvist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; phytoplankton; defence; dinoflagellate; diatoms; paralytic shellfish toxins; polyunsaturated aldehydes; chain formation;

  Abstract : Phytoplankton are the most important primary producers in the world’s oceans, yet little is known of how they avoid the constant threats from the pelagic grazers. From land it is well known that plants defend themselves by having thorns or producing compounds unpalatable to grazers. READ MORE

 3. 3. Phytoplankton and Physical Disturbance Seasonal dynamics in temperate Lake Erken, Sweden

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Yang Yang; Uppsala universitet.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Phytoplankton dynamics; high-frequency measurements; thermal stratification; water column stability; equilibrium; disturbance;

  Abstract : Phytoplankton mirrors changes in the environment and plays an important role in biogeochemical processes. Phytoplankton dynamics is the outcome of both autogenic succession and external disturbances. READ MORE

 4. 4. Ecological implications of the production of toxic substances by fish killing phytoplankton species grown under variable N:P-ratios

  University dissertation from Department of Ecology, Lund University

  Author : Niclas Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; mixotrophy; grazing; allelopathic interactions; allelopathy; algae; phytoplankton; nutrient limitation; toxicity; Toxic haptophytes; fishkilling phytoplankton; Hydrobiology; marine biology; aquatic ecology; limnology; Marinbiologi; limnologi; akvatisk ekologi;

  Abstract : The influence of different nutrient conditions on the production of toxins was studied in certain fishkilling haptophytes (e.g. Prymnesium parvum and Chrysochromulina polylepis). READ MORE

 5. 5. Effects of dissolved humic matter on phytoplankton

  University dissertation from Department of Ecology, Lund University

  Author : Jessica von Einem; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; phytoplankton; PAR; DOC; Water colour; production;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Många sjöar i Sverige och i andra delar av den norra hemisfären blir allt brunare. Detta beror på att mer färgat organiskt material (humösa ämnen) sköljs ut från den omkring liggande marken och transporteras sen in i sjöarna. READ MORE