Search for dissertations about: "plasticity"

Showing result 1 - 5 of 476 swedish dissertations containing the word plasticity.

 1. 1. Adult Stem Cell Plasticity, Hype or Hope?

  University dissertation from Clinical Research Center Islet pathophysiology UMAS, Malmö Lund University

  Author : Jalal Taneera; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; pancreatic beta cell ; stem cell ; plasticity ; Medicin människa och djur ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Stamceller i benmärgen reglerar balansen mellan att upprätthålla populationen av stamceller (självförnyelse) samt att producera mogna blodceller. Det finns flera studier om förmågan hos benmärgsderiverade stamceller att ge upphov till andra celltyper än blodceller, såsom hjärnceller, leverceller, muskel, hjärta, blodkärl, lungceller, tarm, hud och insulin-producerande beta-celler. READ MORE

 2. 2. Plasticity and Inflammation following Traumatic Brain Injury

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Anders Hånell; Uppsala universitet.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Traumatic Brain Injury; plasticity; inflammation; Nogo receptor; EphA4; IL-1β; MEDICINE Surgery Surgical research Neurosurgery; MEDICIN Kirurgi Kirurgisk forskning Neurokirurgi; Neuroscience; Neurovetenskap;

  Abstract : Traumatic Brain Injury (TBI) mainly affects young persons in traffic accidents and the elderly in fall accidents. Improvements in the clinical management have significantly improved the outcome following TBI but survivors still suffer from depression, memory problems, personality changes, epilepsy and fatigue. READ MORE

 3. 3. Stainless steel plasticity material modelling and structural applications

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Anders Olsson; [2001]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Stålbyggnad; Steel Structures;

  Abstract : The thesis addresses stainless steel in construction with focus on plasticity and shear resistance of welded girders respectively. In the area of plasticity it comprises an account of an experimental study with emphasis on phenomenological observations followed by theorethical modelling. READ MORE

 4. 4. Structural steel plasticity : experimental study and theoretical modelling

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Jan Granlund; [1997]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Stålbyggnad; Steel Structures;

  Abstract : Föreliggande avhandling behandlar konstitutiv modellering av konstruktionsstål i elastoplastiskt område. Ett koncept för tvåaxlig provning i huvudspänningsplanet har utvecklats vilket sedan har använts för att generera försöksdata för att formulera en konstitutiv modell för sambandet mellan spänningar och plastiska töjningar. READ MORE

 5. 5. Brain plasticity and hand function

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Anders Björkman; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; traumatologi; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi; Kirurgi; ortopedi; traumatology; Surgery; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; hand function; nerve injury; brain plasticity; orthopaedics;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nervskador som drabbar händerna orsakar stora problem både för den drabbade i form av försämrad handfunktion och för samhället i form av kostnader på grund av långvarig sjukskrivning. Trots mikrokirurgisk nervreparations teknik med användande av speciella instrument och mikroskop får vuxna patienter ofta bestående besvär med känselbortfall, muskelsvaghet och smärta. READ MORE