Search for dissertations about: "political communication"

Showing result 1 - 5 of 132 swedish dissertations containing the words political communication.

 1. 1. Covering distance essays on representation and political communication

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Martin Karlsson; Örebro universitet.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political representation; political communication; participatory initiatives; political blogging; Political Science; Statskunskap;

  Abstract : Political representatives’ democratic legitimacy rests on their ability to cover the distance between themselves and citizens. Representatives must avoid being perceived as distant and aloof from the needs and wishes of those they represent. READ MORE

 2. 2. Communication and Cooperation A Study of the Relationship Between Political Communication and Large-scale Collective Action

  University dissertation from Luleå : Luleå University of Technology

  Author : Stefan Linde; Luleå tekniska universitet.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Collective Action; Political Communication; Climate Change; Political Science; Statsvetenskap;

  Abstract : This thesis investigates the importance of communication for individual cooperation in large-scale collective action dilemmas. In small-scale collective action, where participants have the possibility to meet face-to-face, communication has been shown to drastically increase levels of cooperation. READ MORE

 3. 3. Leetocracy : Political participation, social network sites and inequality

  University dissertation from Department of Political Science, Lund University

  Author : Nils Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political participation; social network sites; social media; Web 2.0; political mobilization; social movements; political parties; democratic theory;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kan sociala nätverkssajter eller sociala medier som Facebook och Twitter göra att det politiska deltagandet i samhället blir med jämlikt - både med avseende på vilka personer som deltar och med avseende på hur själva engagemanget organiseras? Denna avhandling innehåller sex artiklar som studerar detta med tyngdpunkt på politiskt deltagande i Sverige, samt en introduktionsartikel (eller kappa) som sammanfattar de viktigaste argumenten i artiklarna och försöker ge en övergripande bild av det vetenskapliga problemet. Avhandlingens slutsatser kan sammanfattas sålunda: att man kan använda sociala nätverkssajter för att engagera sig politiskt tycks inte leda till att lågutbildade eller sådana som är mindre intresserade av politik än andra plötsligt engagerar sig. READ MORE

 4. 4. The Communicative State : Political Public Relations and the Rise of the Innovation Hype in Sweden

  University dissertation from Department of Political Science, Lund University

  Author : Jacob Stenberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-06-17]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public relations; Strategic Communication; Governmentality; discourse; government communication; government agencies; Public relations; political public relations; critical public relations; strategic communication; discourse; governmentality; government communication; political hype; government agencies;

  Abstract : Government agencies in Sweden are experiencing a communicative turn where notions concerning branding, image and identity have become standardized tools and concerns. Public relations, with its focus on persuasion and creating relations with external actors, is part of this communicative turn. READ MORE

 5. 5. The "Other" Recreated : A Relational Approach to East-West Negotiations

  University dissertation from Lund University

  Author : Erika Svedberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Gender Studies; Genusvetenskap; Political and administrative sciences; East-West; Cooperation; negotiation; mirror image; sovietology; objectivity; relational; feminist IR; masculinities; self-reflection; intercultural communication; förvaltningskunskap;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Studien presenterar en relationell ansats till förhandlingar, dvs en förhandlingsanalys i vilken relationerna mellan aktörerna står i centrum. Det innebär att istället för att se till enskilda förhandlares strategier etc, läggs tonvikten vid att förstå interaktionen mellan förhandlarna. READ MORE