Search for dissertations about: "political parties"

Showing result 1 - 5 of 151 swedish dissertations containing the words political parties.

 1. 1. Leetocracy : Political participation, social network sites and inequality

  University dissertation from Department of Political Science, Lund University

  Author : Nils Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political participation; social network sites; social media; Web 2.0; political mobilization; social movements; political parties; democratic theory;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kan sociala nätverkssajter eller sociala medier som Facebook och Twitter göra att det politiska deltagandet i samhället blir med jämlikt - både med avseende på vilka personer som deltar och med avseende på hur själva engagemanget organiseras? Denna avhandling innehåller sex artiklar som studerar detta med tyngdpunkt på politiskt deltagande i Sverige, samt en introduktionsartikel (eller kappa) som sammanfattar de viktigaste argumenten i artiklarna och försöker ge en övergripande bild av det vetenskapliga problemet. Avhandlingens slutsatser kan sammanfattas sålunda: att man kan använda sociala nätverkssajter för att engagera sig politiskt tycks inte leda till att lågutbildade eller sådana som är mindre intresserade av politik än andra plötsligt engagerar sig. READ MORE

 2. 2. Political conflicts - Dissent and antagonism among political parties in local government

  University dissertation from Department of Political Science, Lund University

  Author : Louise Skoog; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; political conflict; party conflict; political dissent; antagonistic behaviour; multi-methods; local government; local politics; political parties; causes of conflict; effects of conflicts;

  Abstract : Political conflicts arise out of, or are at least nourished by, divisions and tensions in society over how resources are distributed between citizens and social groups. In the parliamentary arena, these conflicts are manifested by political parties representing the interests of their voters. READ MORE

 3. 3. Cross-Pressure and Political Representation in Europe A comparative study of MEPs and the intra-party arena

  University dissertation from Umeå : Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet

  Author : Magnus Blomgren; Umeå universitet.; [2003]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; European integration; European Parliament; Members of the European Parliament; MEPs voting behavior; party delegations; party groups; political parties; Political representation; representative roles; Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; politikvetenskap;

  Abstract : This dissertation explores political representation and its manifestation within the European Union (EU). The main purpose is to examine the representative roles of Members of the European Parliament (MEP) in the context of cross–pressure between the national level and the EU level. READ MORE

 4. 4. Making sense of Baltic democracy : public support and political representation in nationalising states

  University dissertation from Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Author : Kjetil Duvold; Örebro universitet.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; democratisation; consolidation; support for democracy; political culture; political representation; party systems; social cleavages; political community; nation-building; ethnic minorities; post-communism; Baltic countries; Estonia; Latvia; Lithuania; Central and Eastern Europe; the European Union; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Abstract : A chief topic of this book is the advance of democracy in Estonia, Latvia and Lithuania. The three countries belong to the most ‘successful’ cases of transition from communist rule to democracy, demonstrated by the fact that they joined the European Union in 2004. READ MORE

 5. 5. Party membership and state subsidies a comparative study

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Fredrik Bonander; Örebro universitet.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political parties; parties; party membership; state subsidies; membership decline; decline; subsidies; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Abstract : This thesis tests the hypothesis that increasing state subsidies to political parties cause a declined party membership. The theory that predicted this development was constructed by Epstein in 1967 and presented in his book Political Parties in Western Democracies. READ MORE