Search for dissertations about: "predator"

Showing result 1 - 5 of 158 swedish dissertations containing the word predator.

 1. 1. Predator management

  Author : Anna Danell; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2014]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : Successful legislation during the 20th century has led to recovering populations of large carnivores in Europe and we are now facing the challenges of managing the populations to fulfil both national and international conservation goals as well as minimizing the conflicts resulting from depredation on domestic animals on a national level. I investigated the space use by Eurasian lynx (Lynx lynx) in relation to their migrating main prey, the semi-domesticated reindeer (Rangifer t. READ MORE

 2. 2. Causes and consequences of individual variation in anti-predator traits

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Kaj Hulthén; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Animal migration; partial migration; individual differences; predator; personality trait; phenotypic plasticity; inducible defence; mortality risk;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Så gott som alla djur i naturen utgör ett potentiellt byte för rovdjur. Bokstavligt talat är det därför livsviktigt att försöka undvika att bli upptäckt och fångad av sina naturliga fiender. READ MORE

 3. 3. The prey perspective - behaviour and appearance in a world of predators

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Johan Ahlgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Local adaptation; predator regime; phenotypic plasticity; inducible defence; mortality; animal personality; predator; trait-compensation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den enorma variationen av beteenden och utseenden som återfinns i djurriket har i alla år fascinerat och länge förbryllat biologer. Rovdjurens skoningslösa utgallring är en av de stora drivkrafterna bakom evolutionen av alla dessa karaktärsdrag. READ MORE

 4. 4. Predator-prey interactions in freshwater systems: The importance of chemical communication

  University dissertation from Kajsa Åbjörnsson, Limnology, Ecology Building, S-223 62 Lund, Sweden

  Author : Kajsa Åbjörnsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; marine biology; aquatic ecology; limnology; Marinbiologi; limnologi; akvatisk ekologi; Ecology; Ekologi; Hydrobiology; trophic cascades; non-lethal effects; benefits; costs; heredity; predator experience; alarmsubstances; dietary cues; amphibian larvae; invertebrates; visibility; fish; behaviour; Predator-prey; chemical cues;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Rovdjur påverkar strukturen och artsammansättningen i de flesta system. Både genom att äta upp bytesdjur och genom att inducera olika typer av försvar hos bytesdjuret kan rovdjur påverka andra organismer i systemet. READ MORE

 5. 5. Antipredator defence in butterflies

  University dissertation from Stockholm : Department of Zoology, Stockholm University

  Author : Martin Olofsson; Stockholms universitet.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Antipredator defence; Bird; Crypsis; Predator; Predator-prey interaction; Prey-attack behavior; Butterfly; Deimatic behavior; Eyespots; Startle display; zoologisk ekologi; Animal Ecology;

  Abstract : Predation exerts a potent selection mechanism and has resulted in a suite of antipredation adaptations encompassing morphological and behavioral traits in prey. In butterflies, several such traits appear to be directed towards birds which are considered as one of their major predators. READ MORE