Search for dissertations about: "proces s control"

Found 1 swedish dissertation containing the words proces s control.

  1. 1. On Model Libraries for Thermo-hydraulic Applications

    University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH)

    Author : Jonas Eborn; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
    Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; modeling; simulation; Matematik; Automation; Termisk teknik; control systems; nonlinear models; parameter estimation; proces s control; thermo-hydraulic systems; model validation; Thermal engineering; applied thermodynamics; termodynamik; Automatiska system; robotics; control engineering; reglerteknik; robotteknik; Mathematics; object-oriented;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Om modellbibliotek för termo-hydrauliska tillämpningar. Matematiska modeller och simulering är viktiga verktyg för att hantera tekniska system. Speciellt som trenden idag är att öka komplexiteten i system genom integrerad produktion och processoptimering. READ MORE