Search for dissertations about: "production losses"

Showing result 1 - 5 of 214 swedish dissertations containing the words production losses.

 1. 1. Performance-based costing as decision support for development of discrete part production : Linking performance, production costs and sustainability

  University dissertation from Division of Production and Materials Engineering, Lund University

  Author : Christina Windmark; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-07-20]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Production cost; PERFORMANCE; decision support; manufacturing; production development; performance-based costing; sustainability; organizational learning; Production cost; Performance; Decision support; Manufacturing; Production development; performance-based costing; Sustainability; Organizational learning;

  Abstract : Svensk tillverkningsindustri bidrar till ca 16 % (Statistics Sweden 2016) av bruttonationalprodukten och medverkar till att ca 900 000 av landets invånare har en anställning (Produktion2030 2016), vilket gör sektorn till en viktig del av Sveriges välfärdssystem. Forskningen syftar främst till att ge industrin verktyg för att analysera och utvärdera produktion för resurseffektivare och lönsammare tillverkning som även minskar miljöbelastningen. READ MORE

 2. 2. Global production management in newspaper production and distribution coordination of products, processes and resources

  University dissertation from Institutionen för produktionssystem

  Author : Johan Stenberg; KTH.; [1997]
  Keywords : newspaper; production; distribution; management; printing; mailroom; inserting; runnability; tracking; product model.;

  Abstract : This thesis covers an introduction to the present conditions for newspaper publishing, definitions and analyses of the processes of newspaper production and distribution, expected future developments with respect to products and production processes, and finally, conclusions regarding the need for global coordination of products, production and distribution.Primarily, the conditions in the Nordic countries have been analysed. READ MORE

 3. 3. Maintenance related losses a study at the Swedish National Rail Administration

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Mattias Holmgren; Luleå tekniska universitet.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kvalitetsteknik; Quality Technology and Management; Drift och underhållsteknik; Operation and Maintenance;

  Abstract : The global competition among companies has lead to higher demands of the production system. Quality has become an important factor for competition. Customer satisfaction depends upon the fulfillment of a number of quality parameters. Two important quality parameters are dependability and safety. READ MORE

 4. 4. Production Ergonomics: Identifying and managing risk in the design of high performance work systems

  University dissertation from W.P. Neumann (Box 8850, SE-402 72 Göteborg, Sweden), OR www.lub.se , OR www.arbetslivsinstitutet.se/biblioteket

  Author : Patrick Neumann; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; reumatologi; Organizational science; Organisationsteori; Production technology; Produktionsteknik; muskelsystem; Skelett; rheumatology locomotion; muscle system; Skeleton; Risk Assessment; Manufacturing; Musculoskeletal disorders; Human Factors; Organisational Development; Production System Design; Strategy;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Dålig ergonomi i produktionssystem kan äventyra prestationsförmågan och även orsaka muskuloskeletala besvär (eng. musculoskeletal disorders: MSD). Detta utgör en stor kostnad för samhälle, företag och drabbade individer. READ MORE

 5. 5. Automation of Input Data Management - Increasing Efficiency in Simulation of Production Flows

  University dissertation from W.P. Neumann (Box 8850, SE-402 72 Göteborg, Sweden), OR www.lub.se , OR www.arbetslivsinstitutet.se/biblioteket

  Author : Anders Skoogh; [2011]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Discrete Event Simulation; Input data management; Sustainable Production;

  Abstract : Production is of significant importance for the social welfare and economic growth in societies worldwide. In Europe, more than 30% of all job opportunities are related to the manufacturing industry. READ MORE