Search for dissertations about: "protein S100B"

Showing result 1 - 5 of 18 swedish dissertations containing the words protein S100B.

 1. 1. Protein complexes assembly, structure and function

  University dissertation from Umeå : Umeå university

  Author : Kristina Wilhelm; Umeå universitet.; [2009]
  Keywords : HAMLET; ELOA; lysozyme; amyloid; Medical Biochemistry; medicinsk biokemi;

  Abstract :  Most proteins must fold into their native conformations to fulfil their biological functions. Failure of proteins to fold leads to cell pathology and a broad range of human diseases referred to as protein misfolding disease, e.g., Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, and type II diabetes. READ MORE

 2. 2. S100B and Cardiac Surgery

  University dissertation from Department of Cardiothoracic Surgery, Clinical Sciences, Lund University

  Author : Henrik Bjursten; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; S100-B; S100B; S100beta; brain damage; cardiac surgery; CABG; renal function; autotransfusion; Cardiovascular system; serum marker; Kardiovaskulära systemet;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Att behandla hjärtsjukdomar med hjärtkirurgi är en väl prövad behandlingsmetod med goda resultat. Många patienter blir symptomfria och får därigenom en markant ökad livskvalitet. Som vi nästan all andra typer av behandlingar förekommer komplikationer. READ MORE

 3. 3. On the importance of inflammation for personality traits and psychiatric morbidity

  University dissertation from Department of Cardiothoracic Surgery, Clinical Sciences, Lund University

  Author : Petra Suchankova; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; inflammation; C-reactive protein; complement factor H; S100B; receptor for advanced glycation end products; polymorphism; gene expression; personality traits; suicidal behaviour; schizophrenia; depression; Flinders sensitive line;

  Abstract : Background: Pro-inflammatory mediators have been implicated in processes that could be both beneficial and toxic to cells in the brain. On the one hand balanced levels of these mediators favour e.g. READ MORE

 4. 4. Neuropsychological Function After Coronary Artery Bypass Grafting

  University dissertation from Department of Psychology, Lund University

  Author : Cecilia Dautovic Bergh; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Neurologi; neuropsychology; neurophysiology; Neurology; coronary artery bypass surgery; S100B; neuropsychological function; neuropsykologi; neurofysiologi; Psychology; Psykologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Trots omfattande forskning är förståelsen för diffus hjärnpåverkan efter hjärtkirurgi och dess kliniska betydelse ofullständig. Avhandlingens syfte har varit att kartlägga kognitiv funktion efter kranskärlskirurgi och undersöka de kliniska konsekvenserna därav. READ MORE

 5. 5. Clinical Aspects of Pediatric Head Injury

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Ramona Åstrand; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Head injury; Traumatic brain injury; Children; Management; Radiology; Biochemical brain injury markers; protein S100B;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En av de största orsakerna till svårt handikapp och död i västvärlden är traumatisk hjärnskada som uppstår till följd av våld mot huvudet. Utav vuxna och barn är det generellt sett barn som klarar sig bättre efter våld mot huvudet men det är ändå till stor del barn som söker akutmottagning p.g.a. READ MORE