Search for dissertations about: "public management reform"

Showing result 1 - 5 of 23 swedish dissertations containing the words public management reform.

 1. 1. Icons of New Public Management : four studies on competition, contracts and control

  University dissertation from Stockholm : Företagsekonomiska institutionen

  Author : Roland M Almqvist; Stockholms universitet.; [2004]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; competition; decentralization; management by contract; management control system; mechanisms of change; new public management; organizational reform; threat of competition; transformation; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Abstract : Public organizations have undergone major changes over the past few decades. The umbrella term used to characterize these changes in the style of public administration is ‘New Public Management’ (NPM). READ MORE

 2. 2. Manager and Civil Servant: Exploring actors' taken-for-granted assumptions in public administration

  University dissertation from Lund University

  Author : Tom S. Karlsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Företagsekonomi; Business administration; Public Sector Reforms; Management; Civil Service; Taken-for-granted assumptions; Institutional Theory; Structuration Theory; Public Sector Reform; Taken-for-granted Assumptions;

  Abstract : Manager och Civil Servant är en utforskning av aktörers förgivet tagna antaganden vilka styr uppfattningar kring hur offentlig förvaltning ska ske i samtida välfärdsstater. Det hävdas att mer än 30 år av pågående och riktade reformer gentemot den offentliga förvaltningen har orsakat dilemman att uppstå. READ MORE

 3. 3. The Governance Gap : Central–local steering & mental health reform in Britain and Sweden

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Wendy Katherine Maycraft Kall; Uppsala universitet.; [2010]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mental health; public management reform; governance; hard and soft governance; policy steering instruments; administrative traditions; institutional legacies; professions; social work; policy framing; municipal government; care ideology; medical model; disability; risk; welfare policy; Britain; Sweden.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Statskunskap; Political Science;

  Abstract : Why do governments choose certain types of governance strategies to steer the lower level agencies such as municipalities, health services and other welfare agencies? This is a problem facing many governments in the era of public management reforms, where policies are decided at national level while service responsibilities are decentralised and implemented by lower levels. Thus the main mechanism for governments to influence the implementation of these national reforms is through its choice of strategies and instruments to fill the governance gap between national policy-making and local government. READ MORE

 4. 4. Steering health and social care through quasi-markets

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : David Isaksson; Uppsala universitet.; [2018]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; patient choice; contracting; equity; health policy; public procurement; quasi-markets; Hälso- och sjukvårdsforskning; Health Care Research;

  Abstract : Municipalities and county councils try a multitude of different strategies when they design and steer health and social care markets to ensure that goals such as quality and equity are met. Depending on the strategies used, different problems arise. READ MORE

 5. 5. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Abstract : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. READ MORE