Search for dissertations about: "publik arkeologi"

Found 3 swedish dissertations containing the words publik arkeologi.

 1. 1. The Internet in China. Unlocking and Containing the Public Sphere

  University dissertation from Lund University

  Author : Johan Lagerkvist; [2006]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Political Culture; Public Sphere; Social Control; Public Opinion; Freedom of Speech; Democratization; Humanities; Humaniora; Samhällsvetenskaper; Social sciences; Propaganda; Internet; New Media;

  Abstract : The aim of this dissertation is to address a paradox: government control and social freedom on China's Internet are growing simultaneously. The study, which is based on fieldwork conducted between 2002 and 2006, and 48 interviews, seeks answers to the following two questions: 1. READ MORE

 2. 2. Skilda världar Samtida föreställningar om kulturarvsplatser

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Joakim Andersson; Peter Aronsson; Annika Alzén; Roger Jansson; [2008]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Uses of history; communication; mediation of history; Swedish cultural heritage preservation; cultural heritage; cultural tourism; public archaeology; Linnés Råshult; Slättbygdsprojektet; Historiebruk; kommunikation; historieförmedling; Svensk kulturmiljövård; kulturarv; kulturturism; publik arkeologi; Linnés Råshult; Slättbygdsprojektet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion;

  Abstract : Kulturarvsplatser kan betraktas på olika sätt av olika människor. Samtidigt finns kol-lektiva föreställningar om hur en kulturarvsplats bör förstås. Mellan dessa utgångs-punkter sker förhandlingar om kulturarvsplatsens betydelse och värde. READ MORE

 3. 3. Skilda världar Samtida föreställningar om kulturarvsplatser

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Joakim Andersson; [2008]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Uses of history; communication; mediation of history; Swedish cultural heritage preservation; cultural heritage; cultural tourism; public archaeology; Linnés Råshult; Slättbygdsprojektet; Historiebruk; kommunikation; historieförmedling; Svensk kulturmiljövård; kulturarv; kulturturism; publik arkeologi; Linnés Råshult; Slättbygdsprojektet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion;

  Abstract : Kulturarvsplatser kan betraktas på olika sätt av olika människor. Samtidigt finns kol-lektiva föreställningar om hur en kulturarvsplats bör förstås. Mellan dessa utgångs-punkter sker förhandlingar om kulturarvsplatsens betydelse och värde. READ MORE