Search for dissertations about: "publik arkeologi"

Found 2 swedish dissertations containing the words publik arkeologi.

 1. 1. The Internet in China. Unlocking and Containing the Public Sphere

  University dissertation from Lund University

  Author : Johan Lagerkvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Political Culture; Public Sphere; Social Control; Public Opinion; Freedom of Speech; Democratization; Humanities; Humaniora; Samhällsvetenskaper; Social sciences; Propaganda; Internet; New Media;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling riktar fokus mot en paradox: statsmaktens kontroll och social frihet över Internet ökar parallellt i Kina. Studien, som baseras på fältarbete utfört mellan 2002 och 2006 och 48 intervjuer, söker finna svaren på två frågor: 1. READ MORE

 2. 2. Skilda världar Samtida föreställningar om kulturarvsplatser

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Joakim Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion; Uses of history; communication; mediation of history; Swedish cultural heritage preservation; cultural heritage; cultural tourism; public archaeology; Linnés Råshult; Slättbygdsprojektet; Historiebruk; kommunikation; historieförmedling; Svensk kulturmiljövård; kulturarv; kulturturism; publik arkeologi; Linnés Råshult; Slättbygdsprojektet;

  Abstract : Kulturarvsplatser kan betraktas på olika sätt av olika människor. Samtidigt finns kol-lektiva föreställningar om hur en kulturarvsplats bör förstås. Mellan dessa utgångs-punkter sker förhandlingar om kulturarvsplatsens betydelse och värde. READ MORE