Search for dissertations about: "radio frequency"

Showing result 1 - 5 of 371 swedish dissertations containing the words radio frequency.

 1. 1. Generalized Frequency Hopping in Cellular Radio Systems

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Mikael Gudmundson; KTH.; [1994]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Cellular radio systems; mobile radio systems; random channel assignment; OFDM; spread spectrum; frequency hopping; spectral efficiency; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik; SRA - ICT; SRA - Informations- och kommunikationsteknik;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Radio Frequency Power Amplifiers Behavioral Modeling, Parameter Reduction, and Digital Predistortion

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Magnus Isaksson; Högskolan i Gävle.; KTH.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electronics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elektronik; TECHNOLOGY Information technology Telecommunication; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Telekommunikation;

  Abstract : This work considers behavioral modeling, parameter-reduction, and digital predistortion of radio frequency power amplifiers. Due to the use of modern digital modulation methods, contemporary power amplifiers are frequently subjected to signals characterized by considerable bandwidths and fast changing envelopes. READ MORE

 3. 3. High Frequency Characterization and Modeling of SiGe Heterojunction Bipolar Transistors

  University dissertation from Kista : Mikroelektronik och informationsteknik

  Author : B. Gunnar Malm; KTH.; [2002]
  Keywords : Silicon-Germanium SiGe ; heterojunction bipolar transistor HBT ; low-frequency noise; high-frequency noise; harmonic distortion; linearity; device simulation; collector profile; epitaxial base integration; radio frequency RF ; radio frequency inte;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Power and frequency assignment in HF Radio Networks

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Dag Stranneby; KTH.; [1996]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; HF-radio networks; radio data networks; frequency assignment; power control; artificial neural networks; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik; SRA - ICT; SRA - Informations- och kommunikationsteknik;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. On Radio Frequency Behavioral Modeling Measurement Techniques, Devices and Validation Aspects

  University dissertation from Stockholm : Skolan för elektro- och systemteknik, Kungliga Tekniska högskolan

  Author : Per Niklas Landin; Högskolan i Gävle.; KTH.; [2009]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electronics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elektronik;

  Abstract : Effektförstärkare för radiofrekvensapplikationer utgör fortfarande ett av de största problemen i trådlösa kommunikationssystem. Detta beror på att dessa förstärkare är ickelinjära, har låg energieffektivitet och ger mycket distortioner. Bättre verktyg för att förstå och korrigera dessa beteenden är nödvändiga. READ MORE