Search for dissertations about: "radiobiologi"

Showing result 1 - 5 of 13 swedish dissertations containing the word radiobiologi.

 1. 1. Radiobiological studies with low energy ionizing radiation - dosimetric aspects

  University dissertation from Lund University (Media-Tryck)

  Author : Gustav Grafström; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; low energy; Radiobiology; dosimetry; cell model; Radiofarmaceutisk teknik; Radiopharmaceutical technology; radiobiologi; Nukleärmedicin; radiobiology; Nuclear medicine; animal model;

  Abstract : Background: During the last 20 years both in vitro and in vivo models have been developed for studies of the cell killing characteristics of low energy electrons, e.g. Auger electrons. This thesis deals with radiobiological effects of radiation from indium isotopes in V79 cells in vitro (Paper I-III) and the rat testis in vivo (Paper IVV). READ MORE

 2. 2. Internal dosimetry. Macroscopic, small-scale and microscopic perspectives

  University dissertation from Cecilia Hindorf, Dept. of Medical Radiation Physics, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Author : Cecilia Hindorf; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; radiobiologi; Nukleärmedicin; radiobiology; Nuclear medicine; B-cell lymphoma; Radioimmunotherapy; Radionuclide therapy; Internal dosimetry; Radiopharmaceutical technology; Radiofarmaceutisk teknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Interndosimetri ur ett makroskopiskt och mikroskopiskt perspektiv Med interndosimetri menas den metod man använder för att bestämma en absorberad dos till en vävnad för ett radioaktivt ämne som är fördelat i kroppen. Absorberad dos, dvs den av strålningen deponerade energin per massenhet, mäts i enheten gray (1 J/kg = 1 Gy) och kan beräknas med ekvationerna som syns på omslaget. READ MORE

 3. 3. On-line Mobile in situ Gamma Spectrometry

  University dissertation from Radiation Physics, Lund

  Author : Thomas Hjerpe; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; radiobiologi; Kärnfysik; Nuclear physics; radiation protection.; 137Cs; peak-to-valley method; depth distribution; orphan source search; orphan sources; emergency preparedness; mobile gamma spectrometry; nuclear accidents; Nuclear medicine; radiobiology; Nukleärmedicin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I beredskapen för kärnolyckor är mobila in situ gammaspektrometriska mätningar ett viktigt redskap; vilket betyder att mätinstrument placeras i ett fordon (tex bil, flygplan eller helikopter) och gammastrålningen från omgivningen mäts under körning. I detta arbete har strategier och analysmetoder för två olika användningsområden utvecklats: 1) sökning av försvunna radioaktiva strålkällor, så kallade herrelösa källor (eng. READ MORE

 4. 4. NMR Imaging of Flow and Perfusion using Hyperpolarized Nuclei: Theoretical Considerations and Application to Experimental Models

  University dissertation from Edvin Johansson, Deptartment of Medical Radiation Physics, Lund University Hosptial, Lund

  Author : Edvin Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nukleärmedicin; radiobiologi; radiobiology; Nuclear medicine; Perfusion; Macroscopic flow; Hyperpolarized tracers; Nuclear magnetic resonance NMR ; Magnetic resonance imaging MRI ;

  Abstract : In the studies presented in this thesis, hyperpolarized tracers have been used for the study of macroscopic flow and capillary perfusion with magnetic resonance imaging. The feasibility of performing vascular studies using echo-planar imaging (EPI) and hyperpolarized 129Xe was investigated using xenon dissolved in ethanol prior to injection into a flow phantom. READ MORE

 5. 5. Radioiodine Therapy of Hyperthyroidism - Simplified patient-specific absorbed dose planning

  University dissertation from Helene Jönsson, Swedish Radiation Protection Authority, SE-171 16 Stockholm, Sweden

  Author : Helene Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; radiobiologi; Radiofarmaceutisk teknik; Radiopharmaceutical technology; absorbed dose. optimise; hyperthyroidism; therapy; 131-I; radioiodine; Nukleärmedicin; radiobiology; Nuclear medicine;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Radiojodbehandling av sköldkörteln är den vanligaste radiofarmakaterapin. För att beräkna aktiviteten 131I som krävs för att ge en viss stråldos till sköldkörteln behöver sköldkörtelns massa och den individuella biokinetiken bestämmas. READ MORE