Search for dissertations about: "radiocarbon dating"

Showing result 1 - 5 of 37 swedish dissertations containing the words radiocarbon dating.

 1. 1. Investigations of temporal changes in climate and the geomagnetic field via high-resolution radiocarbon dating

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Anette Mellström; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; wiggle-matching; Radiocarbon dating; 14C; 2800 cal BP; climate change; solar activity; palaeomagnetism; lake sediments; varves; post-depositional remanent magnetisation; PDRM; lock-in; peat deposits; Sweden;

  Abstract : Klimatet har varit relativt stabilt under den nuvarande interglaciala epoken (Holocen) som inleddes för ungefär 11 700 år sedan. Genom klimatrekonstruktioner från olika geologiska arkiv såsom iskärnor, sjösediment och torvmossar har det ändå påvisats att snabba förändringar i klimatet har inträffat under denna epok. READ MORE

 2. 2. Lake sediments around the Antarctic Peninsula archives of climatic and environmental changes

  University dissertation from Umeå : Umeå Universitet

  Author : Rolf Zale; Umeå universitet.; [1993]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Lake sediments; Antarctic Peninsula; radiocarbon dating; climatic and environmental changes; sediment chemistry; naturgeografi; Physical Geography;

  Abstract : Lakes and lake sediments from four areas around the Antarctic Peninsula are described.The concentrations of trace metals in sediment are found to be a useful tool in distinguishing between the different sedimentary phases during a transition from marine to limnic environment. READ MORE

 3. 3. People of the Dolmens and Stone Cists An archaeogenetic Investigation of Megalithic Graves from the Neolithic Period on Gotland

  University dissertation from Uppsala : Institutionen för arkeologi och antik historia

  Author : Magdalena Fraser; Uppsala universitet.; [2018]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; archaeology; aDNA; ancient genomics; archaeogenetics; mtDNA; osteology; radiocarbon dating; Strontium; Carbon; Nitrogen; TRB; PWC; BAC; CWC; dolmen; stone cist; population demography; diet; mobility; cultural duality; admixture; kinship; Neolithic period; Early Bronze Age; Europe; Baltic Sea area; Scandinavia; Gotland; Molekylär genetik; Molecular Genetics;

  Abstract : The study of ancient genomics of pre-historic human remains has in recent years offered unprecedented knowledge regarding pre-historic migration and population structure on the European continent which has fundamentally altered the current views in the archaeological community. However, the merging of the two fields, archaeology and genetics, is still in its infancy and much work is still needed in order for these fields to integrate. READ MORE

 4. 4. Testing palaeomagnetic and 14C based geochronological methods in the Baltic Sea

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Bryan Lougheed; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Baltic Sea; coastal; geochronology; palaeomagnetic secular variation; PSV; radiocarbon; 14C; reservoir age; R t ; ΔR; salinity; δ18O; geomagnetic field; Holocene; deglacial; Fennoscandia.;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Östersjön är ett grundhav med tillförsel av saltvatten från havet och sötvatten från omgivande floder. De två vattenmassorna är vertikalt skiktade, vilket resulterar i en estuarin cirkulation, vilken har genomgått stora förändringar till följd av landhöjningen efter senaste nedisningen. READ MORE

 5. 5. Holocene vegetation dynamics and climate changes in the Torneträsk area, northern Sweden

  University dissertation from Department of Quaternary Geology, Lund University

  Author : Lena Barnekow; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Paleobotanik; palynology; phylogeny; Palaeobotany; northern Sweden; Torneträsk; Abisko; lake-level; radiocarbon dating; forest history; Holocene; tree-line; climate; Vegetation; fylogeni; palynologi; Physical geography; geomorphology; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är resultatet av ett doktorandprojekt vid Kvartärgeologiska avdelningen, Lunds Universitet. Syftet med undersökningen var att rekonstruera vegetations- och klimatförändringar under de senaste 10 000 åren i Torneträskområdet i norra Sverige. READ MORE