Search for dissertations about: "radiologi Klinisk fysiologi tomografi medicinsk instrumentering tomography medical instrumentation ultrasonography Clinical physics radiology infant foot deformities- congenital anatomy clubfoot"

Found 1 swedish dissertation containing the words radiologi Klinisk fysiologi tomografi medicinsk instrumentering tomography medical instrumentation ultrasonography Clinical physics radiology infant foot deformities- congenital anatomy clubfoot.

  1. 1. Ultrasound Examination in Infant Clubfoot with Special Emphasis on the Talonavicular and the Calcaneocuboid Joints

    University dissertation from Department of Diagnostic Radiology, Lund University

    Author : Ylva Aurell; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering; tomography; medical instrumentation; ultrasonography; Clinical physics; radiology; infant; foot deformities- congenital; anatomy; clubfoot;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Klumpfot är en medfödd missbildning av foten med karaktäristiska felställningar av fram- och bakfot, där såväl skelett som mjukdelar är engagerade. Foten är både vriden och roterad inåt med felställningar av bl.a. hälbenet, språngbenet och båtbenet, i varierande svårighetsgrad. READ MORE