Search for dissertations about: "radiology"

Showing result 1 - 5 of 481 swedish dissertations containing the word radiology.

 1. 1. Magnetic Resonance Imaging in Legg-Calvé-Perthes Disease

  University dissertation from Department of Radiology, Lund University

  Author : Peter Hochbergs; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical physics; Histology; Metaphysis; Synovitis; Necrosis; Osteotomy; Arthrography; Magnetic Resonance Imaging; Legg-Calvé-Perthes Disease; Pediatrics; Hip; medicinsk instrumentering; tomografi; radiologi; Klinisk fysiologi; medical instrumentation; tomography; radiology;

  Abstract : The aims of this study were: to compare the cartilaginous outline of the femoral head obtained on arthrograms with those on MR images and to correlate it to the bony head outlines on conventional radiograps; to study early, postoperative cartilaginous and bony remodeling of the femoral head, after proximal femoral varus derotation extension osteotomy, with MR imaging and conventional radiography; to describe signal abnormalities on MR images in the femoral epiphysis, their location, extent and restitution over time; to evaluate the degree and persistence of synovitis in the hip joint by MR imaging; to analyze the metaphyseal histology and to correlate it to the signal intensity on the MR images in the corresponding biopsy region. Results and conclusions: MR imaging and arthrography define the shape of the femoral head cartilage equally well. READ MORE

 2. 2. Double-contrast MRI for the staging of rectal carcinoma: Technical aspects and clinical experience

  University dissertation from Department of Radiology, Lund University

  Author : Nils-Olof Wallengren; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; radiology; Clinical physics; Double contrast; MR imaging; Preoperative staging; Rectal carcinoma; tomography; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Cancer i tjock- och ändtarmen är idag den tredje vanligaste formen av till döden ledande cancer i världen. Den är vanligast i de högindustrialise-rade delarna av världen: Europa, Nord-Amerika och Australien. Prognosen för den enskilde patienten är helt beroende på cancerns utbredning vid diagnostillfället. READ MORE

 3. 3. Gadodiamide injection for Enhancement of MRI in the CNS. Applications, dose, field and time dependence

  University dissertation from Department of Radiology, Lund University

  Author : Per Åkeson; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical physics; Phantom study.; Comparative study; Human; Time dependence; Dosage; Enhancement; Gadolinium; MRI contrast media; Contrast media; Magnetic resonance imaging; Spine; Brain neoplasms; secondary; Brain; radiology; tomography; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Magnetresonanstomografi (MRT) är en metod för framställning av bilder av kroppen och av sjukliga förändringar i kroppen. När metoden introducerades ansågs den utomordentligt goda inbyggda vävnadskontrasten vara tillräcklig för att särskilja olika sjukliga förändringar, speciellt i hjärnan. READ MORE

 4. 4. Ultrasound Examination in Infant Clubfoot with Special Emphasis on the Talonavicular and the Calcaneocuboid Joints

  University dissertation from Department of Diagnostic Radiology, Lund University

  Author : Ylva Aurell; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering; tomography; medical instrumentation; ultrasonography; Clinical physics; radiology; infant; foot deformities- congenital; anatomy; clubfoot;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Klumpfot är en medfödd missbildning av foten med karaktäristiska felställningar av fram- och bakfot, där såväl skelett som mjukdelar är engagerade. Foten är både vriden och roterad inåt med felställningar av bl.a. hälbenet, språngbenet och båtbenet, i varierande svårighetsgrad. READ MORE

 5. 5. Proton Magnetic Resonance Spectroscopy in Brain Tumors - Clinical Applications

  University dissertation from Department of Diagnostic Radiology, Lund University

  Author : Isabella Björkman-Burtscher; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; radiology; Clinical physics; Localization; Abscess; Brain; Tumor; Spectroscopy; Magnetic Resonance; tomography; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hjärntumörer är en relativt vanlig sjukdom som förekommer hos både barn och vuxna. Utredning, prognosticering och uppföljning av patienter som har drabbats av sjukdomen sker genom klinisk undersökning och med hjälp av bildgivande tekniker som datortomografi (DT) och magnetisk resonans (MR) tomografi, i dagligt tal magnetkamera. READ MORE