Search for dissertations about: "radomes"

Found 4 swedish dissertations containing the word radomes.

 1. 1. Stealth radomes

  University dissertation from Department of Electroscience, Lund University

  Author : Sören Poulsen; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electromagnetic scattering; Dichroic structures; Frequency selective surface; Elektroteknik; FSS; Electrical engineering; Radomes;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar periodiska strukturer som används som frirymdsfilter för elektromagnetiska vågor. Två typer av periodiska strukturer behandlas, nämligen så kallade frekvensselektiva ytor (FSS) och artificiella puck strukturer (APP). READ MORE

 2. 2. Design and Optimization of Wideband Hat-Fed Reflector Antenna with Radome for Satellite Earth Station

  University dissertation from Department of Electroscience, Lund University

  Author : Erik G Geterud; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Antenna feeds; satellite earth stations.; optimization; corrugated surfaces; radomes; reflector antennas;

  Abstract : This thesis presents the development of a hat-fed refector antenna with radome to be used as satellite earth station. The antenna with self supported feed is relatively compact, circular symmetric and with low cross polarization. To achieve optimum performance over the satellite Ku-band,covering 10.75-14. READ MORE

 3. 3. Thick Frequency Selective Structures

  University dissertation from Department of Electroscience, Lund University

  Author : Björn Widenberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; acoustics; Elektromagnetism; optik; akustik; optics; Electromagnetism; Energy Saving Window; Radome; Finite Elemente Method; Frequency Selective Structure; Mode Matching Technique;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling presenterar en metod som kan hantera generella tjocka frekvensselektiva strukturer (FSS). Metoden är baserad på modanpassning och finita elementmetoden (FEM). Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling och består av en introduktion som följs av fem vetenskapliga artiklar. READ MORE

 4. 4. Radome Diagnostics: utilizing Source Reconstruction based on Surface Integral Representations

  University dissertation from Department of Electrical and Information Technology, Lund University

  Author : Kristin Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; nondestructive testing; source reconstruction; diagnostics; radome; phase reconstruction; insertion phase delay IPD ; equivalent surface currents;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Elektromagnetiska fält finns idag överallt och är en förutsättning för att det moderna samhället ska fungera. Utan att fundera närmare på det, använder vi oss ständigt av de elektromagnetiska fältens förmåga att trådlöst överföra information och energi. READ MORE