Search for dissertations about: "real state"

Showing result 1 - 5 of 600 swedish dissertations containing the words real state.

 1. 1. Real options in real estate

  Author : Åke Gunnelin; KTH; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; real options; property; real estate; realestate economics; appraisal; landvaluation; income property; overbuilding.; Building engineering; Byggnadsteknik;

  Abstract : This is a doctoral dissertation presented to the FacultyBoard of the Royal Institute of Technology. The dissertationconsists of three self-contained essays on real option pricing.Essay I, written in Swedish, was presented at seminar andaccepted as fulfilling the requirement for a Licentiate Degreein Engineering thesis in 1995. READ MORE

 2. 2. Impartial legal counsel in real estate conveyances : the Swedish broker and the latin notary

  Author : Ola Jingryd; Ulf Jensen; Hans Lind; Malmö högskola; []
  Keywords : Real estate market; latin notary; real estate brokerage; property law; real estate agent; law and economics; comparative law; real property law; real estate broker; fastighetsmäklare; fastighetsöverlåtelser; fastighetsrätt; fastighetsmarknaden; konsumenträtt;

  Abstract : Fastighetsöverlåtelser sker på olika sätt och med inblandning av olika aktörer i Europas länder. Behandlingen av fastighetsöverlåtelser i EU:s medlemsstaters rättsordningar kan grovt delas in i fyra kategorier, som har nära samband med de klassiska rättsliga ”familjerna": 1) Den latinsk-tyska notariemodellen, där notarius publicus spelar en central roll, 2) den delvis avreglerade holländska notariemodellen, 3) solicitormodellen, som förekommer på de brittiska öarna och där överlåtelser av hävd genomförs av advokater samt 4) den nordiska modellen med ett reglerat fastighetsmäklaryrke. READ MORE

 3. 3. Challenges of Commercial Real Estate Management : An analysis of the Swedish commercial real estate industry

  Author : Peter Palm; Frances Plimmer; Hans Lind; Malmö högskola; []
  Keywords : Real estate management; Quality in real estate management; Incentives for effort; Information sharing; Organisational structure; Customer focus; information sharing;

  Abstract : Avhandlingen består av fem artiklar som var och en adresserar ett specifikt område inom förvaltning av kommersiella fastigheter. Det övergripande syftet med avhandlingen är att se till de utmaningar förvaltning av kommersiella fastigheter innebär. READ MORE

 4. 4. Real estate performance

  Author : Kicki Björklund; KTH; []
  Keywords : ;

  Abstract : This dissertation consists of five papers addressing variousreal estate performance issues (see full titles in italicsbelow). The dissertation is empirical in nature and the dataused in most of the empirical sections consist of figures forincome-producing property returns. READ MORE

 5. 5. Infinite-state Stochastic and Parameterized Systems

  Author : Noomene Ben Henda; Parosh Abdulla; Christel Baier; Uppsala universitet; []
  Keywords : program verification; model checking; stochastic games; infinite-state systems; Markov chains; reachability; repeated reachability; parameterized systems; approximation; safety; tree systems;

  Abstract : A major current challenge consists in extending formal methods in order to handle infinite-state systems. Infiniteness stems from the fact that the system operates on unbounded data structure such as stacks, queues, clocks, integers; as well as parameterization. READ MORE