Search for dissertations about: "recombinant tissue-type plasminogen activator"

Found 4 swedish dissertations containing the words recombinant tissue-type plasminogen activator.

 1. 1. Experimental studies on thrombosis and thrombolysis : With special reference to importance of lys-plasminogen, active site thrombin inhibitors and stable fish oil

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Liying Chen; Uppsala universitet.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; Thrombolysis; thrombosis; recombinant tissue-type plasminogen activator; lys- and glu-plasminogen; aspirin; thrombin inhibitors; platelets; superoxide dismutase; stable fish oil; Kirurgi; MEDICINE Surgery; MEDICIN Kirurgi; rättsmedicin; Forensic Medicine;

  Abstract : Dissolution and prevention of thrombus in the atherosclerotic coronary artery have become an important part of treatment therapy of acute myocardial infarction. However, the currently most effective thrombolytic agent, recombinant tissue-type plasminogen activator (rt-PA), only elicits 80% recanalization of thrombotically occluded coronary arteries and early occlusion occurs in about 40% of successfullyrecanalized vessels. READ MORE

 2. 2. The significance of urokinase-type plasminogen activator (u-PA) in tumour growth and Linomide-induced upregulation of u-PA's endogenous inhibitor PAI-2

  University dissertation from Anita Billström [email protected]

  Author : Anita Billström; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reproduction; andrology; gynaecology; Obstetrics; roquinimex; Linomide; cancer; prostate cancer; PAI-2; plasmin; Plasminogen activators; u-PA; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den främsta orsaken till att cancer kan leda till döden är att tumörceller växer in i angränsande vävnad (invasiv) och tar sig in i blodet eller lymfsystemet och på så sätt sprids (metastaserar) till andra ställen i kroppen och stör funktionen i livsviktiga organ dvs tumören får ett aggressivt växtsätt. Det är därför viktigt, både ur prognostisk och terapeutisk synvinkel, att öka kunskapen om vad det är som gör att en tumör blir aggressiv. READ MORE

 3. 3. Endogenous t-PA release and pharmacological thrombolysis - Experimental animal studies of the coronary circulation

  University dissertation from Anita Billström [email protected]

  Author : Jan-Arne Björkman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Klinisk fysiologi;

  Abstract : Abstract The physiologically most important activator of intravascular fibrinolysis is tissue-type plasminogen activator (t-PA) released from endothelial cells. In man, sympathomimetic drugs increase the systemic concentration of t-PA. READ MORE

 4. 4. Unstable coronary artery disease : non-invasive indicators of severity of coronary lesions and the effects of thrombolysis

  University dissertation from Linköping : Linköpings universitet

  Author : Jan-Erik Karlsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1994]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Abstract : Non-invasive indicators of severity of coronary lesions and the effects of thrombolysis were evaluated in 205 men, 38 to 70 years of age with unstable coronary aticty disease (CAD)- i.e. unstable angina or non-Q wave myocardial infarction - admitted to the coronary care units in nine hospitals. READ MORE