Search for dissertations about: "recruitment"

Showing result 1 - 5 of 672 swedish dissertations containing the word recruitment.

 1. 1. Ecology of juvenile turbot and flounder in the Central Baltic Sea Implications for recruitment

  University dissertation from Stockholm : Department of Systems Ecology, Stockholm University

  Author : Jesper Martinsson; Stockholms universitet.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Psetta maxima; Platichthys flesus; juvenile; Baltic Sea; nursery ground; distribution; recruitment; Marine Ecology; marin ekologi;

  Abstract : Our understanding of turbot and flounder ecology in the Baltic Sea is insufficient for sound management decisions. This thesis aims to fill some gaps in current knowledge by providing information of the ecology of turbot and flounder within their juvenile habitat, and to relate these findings to issues assumed relevant for recruitment variation. READ MORE

 2. 2. Recruitment from resting stages among bloom-forming cyanobacteria

  University dissertation from Annika Ståhl-Delbanco, Limnology and Marine Ecology, Ecology Building, Sölveg. 37, SE-223 62 Lund

  Author : Annika Ståhl-Delbanco; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; aquatic ecology; limnology; Marinbiologi; limnologi; akvatisk ekologi; marine biology; Hydrobiology; resting stage; Cyanobacteria; recruitment; algal bloom;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish BLÅGRÖNALGERS VILOSTADIER—EN VIKTIG LÄNK TILL ALGBLOMNINGAR ALGBLOMNINGAR Algblomningar i Östersjön och i många av våra sydsvenska insjöar har blivit ett vanligt inslag sommartid. Vi vet att övergödning av våra vatten orsakar detta genom att överskottsnäring tillför's från olika mänskliga aktiviteter från land. READ MORE

 3. 3. On the role of mast cells in chemokine-induced leukocyte recruitment

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Yusheng Wang; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chemokines; mast cells; TNF-alpha; dexamethasone; P-selectin; E-selectin; activation; Medicine human and vertebrates ; endothelial cells; adhesion; Neutrophil; Medicin människa och djur ; recruitment;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Inflammation är vävnadens svar på yttre störning och syftar till att eliminera främmade ämnen såsom bakterier men under vissa omständigheter initieras den inflammatoriska reaktionen av ofarliga substanser eller för starkt mot patogener och kan därmed orsaka vävnadsskada och är en underliggande mekanism vid många vanliga sjukdomar inkluderande allergier, blodförgiftning och inflammatorisk tarmsjukdom. Den viktigaste komponenten i den inflammatoriska reaktionen är vävnadsinfiltrationen av leukocyter. READ MORE

 4. 4. We want you as our new recruit Prerequisites for recruitment to and retention in the Swedish Armed Forces

  University dissertation from Karlstad : Karlstads universitet

  Author : Johan Österberg; Karlstads universitet.; Försvarshögskolan.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psykologi; Psychology; conscription; recruitment; all-volunteer force; retention; Swedish Armed Forces; Ledarskap under påfrestande förhållanden; Ledarskap under påfrestande förhållanden;

  Abstract : The purpose of this thesis was to study the prerequisites for the Swedish Armed Forces (SAF) in order to recruit sufficient numbers of suitable individuals to the organization, and to retain those within the organization.The thesis comprises three studies (Study 1-3) where Study One comprises data gathered, with a longitudinal design, when Sweden relied on conscription for the manning of the Armed Forces. READ MORE

 5. 5. Effects of seed size and habitat on recruitment patterns in grassland and forest plants

  University dissertation from Stockholm : Department of Botany, Stockholm University

  Author : Karin Lönnberg; Stockholms universitet.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Seed size; seedling establishment; seedling survival; recruitment; seed removal; co-existence; game-theory; Plant Ecology; växtekologi;

  Abstract : A trade-off between seed size and seed number is central in seed ecology, and has been suggested to be related to a trade-off between competition and colonization, as well as to a trade-off between stress tolerance and fecundity. Large seeds endure hazards during establishment, such as shading, drought, litter coverage and competition from other plants, better than do small seeds, due to a larger amount of stored resources in the seed. READ MORE