Search for dissertations about: "redox conditions"

Showing result 1 - 5 of 172 swedish dissertations containing the words redox conditions.

 1. 1. Redox Regulation and Stress Responses - Studies in Bacillus subtilis

  University dissertation from Cell and Organism Biology Lund University Sölvegatan 35 SE-22362 Lund

  Author : Jonas Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; redox sensor; oxygen sensor; reactive nitrogen species; RNS; Biology; Biologi; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; bakteriologi; Mikrobiologi; virologi; mykologi; Bacillus subtilis; Rex; yjbI; ydiH; yjbH; redox regulation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Redoxreaktioner är centrala i många livsnödvändiga funktioner såsom anabol och katabol metabolism. Det är därför viktigt att känna av och reglera cellens redoxstatus. En viktig komponent som påverkar detta är tillgången på syre. READ MORE

 2. 2. Manganese cycling in the Baltic Sea over the last ~8000 years: the influence of redox conditions on mineral formation and burial

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Conny Lenz; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Baltic Sea; sediments; hypoxia; redox conditions; manganese;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Östersjön är ett av världens största brackvattenhav och har stora miljömässiga problem orsakade av övergödning och varmare klimat. Det mer saltrika bottenvattnet som flödar in genom en smal förbindelse med Nordsjön skiljs från ytvattnet av en haloklin, vilket förhindrar ett utbyte av syre mellan de två vattenmassorna. READ MORE

 3. 3. Signalling in plant mitochondria. Redox regulation of gene expression & characterisation of a pea nucleoside diphosphate kinase

  University dissertation from Plant Biochemistry, Box 117 SE-221 00 Lund, Sweden

  Author : Martha L Escobar Galvis; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; mitochondrial gene expression; redox; respiratory complex II; NDPK; protein interactions; heat-stress; Växtbiokemi; Plant biochemistry;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En del av cellens funktioner utförs i de membranomslutna små "rum" i cellen som kallas organeller. En typ av organeller är mitokondrierna vars främsta funktion är att producera energi – ATP syntes. ATP produceras under en process kallad respiration. READ MORE

 4. 4. Liquid Redox Electrolytes for Dye-Sensitized Solar Cells

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Ze Yu; KTH.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; dye-sensitized solar cells; electrolytes; ionic liquids; redox couples; additives;

  Abstract : This thesis focuses on liquid redox electrolytes in dye-sensitized solar cells (DSCs). A liquid redox electrolyte, as one of the key constituents in DSCs, typically consists of a redox mediator, additives and a solvent. READ MORE

 5. 5. Regulation of chloroplast gene expression in higher plants

  University dissertation from Department of Plant Cell Biology, Lund University

  Author : Anna Furo Tullberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; protein tyrosine kinase; plastoquinone pool; redox; Pisum sativum; Sinapis alba; petB; psaB; chloroplast; gene expression; Physiological biophysics; Växtfysiologi; light harvesting complex II;

  Abstract : Chloroplast gene expression is regulated by developmental and environmental signals. It has been proposed that there is a direct coupling between electron transport in biological membranes and gene expression (J. F. Allen, 1992, Biochim. READ MORE