Search for dissertations about: "redox protein"

Showing result 1 - 5 of 183 swedish dissertations containing the words redox protein.

 1. 1. Unravelling protein stability and aggregation

  University dissertation from Media-Tryck, Lund University, Sweden

  Author : Tanja Weiffert; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-10]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; protein stability; protein aggregation; amyloid beta peptide; protein stabilization; split GFP; monellin; secretagogin; ; aggregation kinetics; toxicity; aggregation mechanism; coaggregation;

  Abstract : Proteiner är fascinerande makromolekyler som är fundamentala för alla levandeorganismer. De utgör byggstenar i våra celler, ansvarar för transport och signalering både inom och mellan våra celler, utgör en del av vårt immunförsvar och katalyserar bildningen av andra molekyler. READ MORE

 2. 2. Spectroelectrochemistry of Redox Enzymes

  University dissertation from Department of Analytical Chemistry, Lund University

  Author : Andreas Christenson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Elektrokemi; Electrochemistry; complex II; bilirubin oxidase; laccase; enzyme mechanism; redox potential; electron transfer; spectroelectrochemistry; redox enzymes; Spectroelectrochemical cell;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det ljus (fotonflöde) som solen sänder ut är grunden för biologiskt liv. Med denna strålning överförs en del av den frigjorda energin från solen till jordens biosfär, där växterna tar upp de energirika fotonerna och omvandlar fotonenergin till kemisk energi. READ MORE

 3. 3. Signalling in plant mitochondria. Redox regulation of gene expression & characterisation of a pea nucleoside diphosphate kinase

  University dissertation from Plant Biochemistry, Box 117 SE-221 00 Lund, Sweden

  Author : Martha L Escobar Galvis; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; mitochondrial gene expression; redox; respiratory complex II; NDPK; protein interactions; heat-stress; Växtbiokemi; Plant biochemistry;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En del av cellens funktioner utförs i de membranomslutna små "rum" i cellen som kallas organeller. En typ av organeller är mitokondrierna vars främsta funktion är att producera energi – ATP syntes. ATP produceras under en process kallad respiration. READ MORE

 4. 4. Redox Regulation and Stress Responses - Studies in Bacillus subtilis

  University dissertation from Cell and Organism Biology Lund University Sölvegatan 35 SE-22362 Lund

  Author : Jonas Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; redox sensor; oxygen sensor; reactive nitrogen species; RNS; Biology; Biologi; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; bakteriologi; Mikrobiologi; virologi; mykologi; Bacillus subtilis; Rex; yjbI; ydiH; yjbH; redox regulation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Redoxreaktioner är centrala i många livsnödvändiga funktioner såsom anabol och katabol metabolism. Det är därför viktigt att känna av och reglera cellens redoxstatus. En viktig komponent som påverkar detta är tillgången på syre. READ MORE

 5. 5. Molecular characterization of protein phosphorylation in plant photosynthetic membranes

  University dissertation from Cell and Organism Biology Lund University Sölvegatan 35 SE-22362 Lund

  Author : Maria Hansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; protein phosphorylation; photosynthesis; mass spectrometry; protein characterization; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi;

  Abstract : Higher plants cannot move to a more favorable place when the environmental conditions are changing. To adapt to changes in light, temperature and access to water the plants had to evolve special mechanisms at the molecular level. READ MORE