Search for dissertations about: "reflection coefficient"

Showing result 1 - 5 of 28 swedish dissertations containing the words reflection coefficient.

 1. 1. Transvascular fluid exchange with application to the brain. An experimental study in cat skeletal muscle and brain

  University dissertation from Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Lund

  Author : Lis Kongstad; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurologi; neurophysiology; neuropsychology; Neurology; intensivvård; capillary filtration coefficient; Capillary permeability; reflection coefficient; brain edema; dural puncture; Anaesthesiology; Anestesiologi; intensive care; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish MEKANISMER BAKOM VÄVNADSSVULLNAD MED INRIKTNING MOT DEN SKADADE HJÄRNAN. EN STUDIE PÅ SÖVD KATT. Störningar i vätskeflöden över ett organs minsta kärl, de s.k. READ MORE

 2. 2. Transvascular exchange and organ perfusion with reference to colloid and hypertonic solutions, and to endotoxaemia

  University dissertation from Centrumstigen 4F, 245 62 Hjärup, Sweden

  Author : Staffan Holbeck; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; sepsis; mannitol; microdialysis; intestine; hypertonic saline; gut; hydroxyethyl starch; gelatin; endotoxin; fluid therapy; dextran; albumin; capillary filtration coefficient; intensivvård; Anestesiologi; urea; Anaesthesiology; intensive care; SIRS; reflection coefficient;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Effekter av olika blodvolymersättningsmedel och blodförgiftning på genomblödning och utbyte över blodkärlen Vid en rad svåra sjukdomar, som blodförgiftning (sepsis) och omfattande skador på kroppen, kan olika inflammatoriska system aktiveras. Inflammation kan vara till nytta, till exempel när infektioner bekämpas och sår läker, men också till skada. READ MORE

 3. 3. Vascular effects of prostacyclin in cat skeletal muscle and in the traumatised rat brain

  University dissertation from BMC Biomedical Centre, Lund University

  Author : Peter Bentzer; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reflection coefficient; cerebral blood flow; hydraulic conductivity; oedema; capilary filtration coefficient; endothelin-1; ATP-dependent potassium channels; Physiology; Fysiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I syfte att upprätthålla en optimal miljö för alla kroppens celler har högre stående djur utvecklat blodcirkulationen genom vilken syre- och andra närings ämnen transporteras till vävnader via artärer och de mindre arteriolerna, medan slaggprodukter förs bort med venerna. Utbytet av näringsämnen och slaggprodukter mellan blod och vävnad sker genom kärlväggen i kroppens minsta blodkärl, kapillärerna samt i de minsta venerna. READ MORE

 4. 4. Acoustic Characterization of Turbochargers and Pipe Terminations

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Heiki Tiikoja; KTH.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; acoustical two-port; turbocharger; transmission loss; sound generation; compressor; turbine; IC-engine; inlet system; exhaust system; flow duct; duct termination; reflection coefficient;

  Abstract : In search for quieter engines there is a need for a better understanding of the acoustic properties of engine intake and exhaust system components. Besides mufflers which have the purpose of reducing pressure pulses originating from the internal combustion (IC) engine, there are many components in a modern car exhaust and intake system, e.g. READ MORE

 5. 5. Inverse scattering and distribution of resonances on the real line

  University dissertation from Department of Mathematics, Lund University

  Author : Michael Hitrik; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics; scattering poles; reflection coefficient; Schrödinger operator; inverse scattering; Matematik;

  Abstract : We study aspects of scattering theory for the Schrödinger operator on the real line. In the first part of the thesis we consider potentials supported by a half-line, and we are interested in the inverse problem of reconstruction of the potential from the knowledge of values of the reflection coefficient at equidistributed points on the positive imaginary axis. READ MORE