Search for dissertations about: "relative"

Showing result 1 - 5 of 3340 swedish dissertations containing the word relative.

 1. 1. Two Essays on Relative Consumption

  University dissertation from Göteborg

  Author : Fredrik W. Andersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; relative consumption; marginal degree of positionality; choice experiments; questionnaire-experimental methods;

  Abstract : First paper: Consumption Theory with Reference Dependent Utility: Its Impact on Marginal Propensity to Consume This paper presents a closed form consumption function for an individual when he derives utility from his own previous and current consumption and from the previous consumption of his relevant others. I show that the individual's marginal propensity to consume (MPC) is smaller than the MPC under the permanent income hypothesis. READ MORE

 2. 2. Extraction from relative clauses in Swedish Satsfläta med relativsats i svenskan

  University dissertation from Göteborg : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet

  Author : Filippa Lindahl; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; A-bar-movement; extraction; information structure; island constraints; preposing phenomena; relative clauses; Scandinavian; semantics; syntactic dependencies; Swedish; weak islands;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Relative infinitives in English

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Christer Geisler; Uppsala universitet.; [1995]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Non-invasive imaging for improved cardiovascular diagnostics Shear wave elastography, relative pressure estimation, and tomographic reconstruction

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : David Marlevi; KTH.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2019]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicinsk teknologi; Medical Technology; Medical imaging; Cardiovascular disease; Atherosclerosis; Hemodynamics; Ultrasound; Shear Wave Elastography SWE ; Magnetic Resonance Imaging MRI ; 4D flow MRI; Relative Pressure; Virtual Work-Energy; micro-Computed Tomography micro-CT ; Tomographic reconstruction; Pre-clinical imaging; Medicinsk avbildning; Hjärt-kärlsjukdomar; Ateroskleros; Hemodynamik; Ultraljud; Skjuvvågselastografi SWE ; Magnetresonanstomografi MRI ; 4D flödes-MRI; Tryckfall; Virtuellt flöde; mikro-Datortomografi mikro-CT ; Tomografisk rekonstruktion; Preklinisk avbildning;

  Abstract : Medicinsk avbildning utgör idag en central del av modern klinisk diagnostik, och bildgivande diagnostikverktyg har kommit att i grunden förändra sättet på vilket dagligt kliniskt arbete utförs. Medicinsk bildteknik används också i stor utsträckning inom hjärt-kärldiagnostik, och i takt med att nya tekniker utvecklas kan förfinad information inhämtas: ultraljudsbaserad elastografi möjliggör avbildning av vävnaders mekaniska egenskaper, fyrdimensionella blodflödesmönster kan kartläggas genom 4D flödes-magnetresonanstomografi (MRI), och mikro-Datortomografi (mikro-CT) möjliggör preklinisk avbildning i mikrometerupplösning. READ MORE

 5. 5. Living with haemodialysis close to death - patients' and close relatives' experiences

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet

  Author : Lena Axelsson; Sophiahemmet Högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Close relative; Death; Dying; End of life; End-stage renal disease; haemodialysis; Palliative care; Phenomenological-hermeneutics; Qualitative content analysis; Retrospective interviews; Serial interviews; close relative;

  Abstract : The overall aim of this thesis is to generate  understanding and knowledge a bout the experiences of  patients living with haemodialysis, and their close relati ves, near the end of life. In studies I and II we  conducted a series of 31 qualitative interviews over a period of 12 months with 8 severely ill patients  (aged 66–87) treated with haemodialysis. READ MORE