Search for dissertations about: "reliability assessment"

Showing result 1 - 5 of 388 swedish dissertations containing the words reliability assessment.

 1. 1. Educative assessment for/of teacher competency. A study of assessment and learning in the "Interactive examination" for student teachers

  University dissertation from Malmö University

  Author : Anders Jönsson; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Authentic assessment; Formative assessment; Learning; Reliability; Performance assessment; Scoring rubrics; Teacher education; lärande; formativ bedömning; autentisk bedömning; tillförlitlighet; validitet; bedömningsmatriser; teacher education; validity; learning; reliability; performance assessment; scoring rubrics; lärarutbildning; formative assessment; Humanities Social Sciences; authentic assessment; bedömning;

  Abstract : Syftet med den här avhandlingen är att studera några av de problem som är förknippade med implementering av så kallad autentisk bedömning i lärarutbildningen. I den första delen av avhandlingen undersöks, genom en litteraturöversikt, huruvida användningen av bedömningsmatriser kan fungera som ett stöd för ökad tillförlitlighet och trovärdighet vid bedömning av komplexa kompetenser, samtidigt som matriserna även stöttar studenternas lärande. READ MORE

 2. 2. Assessment and design of industrial manual handling to reduce physical ergonomics hazards – use and development of assessment tools

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Carl Lind; KTH.; [2017]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ergonomics; Human Factors; Risk Assessment; Hazard Assessment; Screening; Observation; the RAMP tool; Design; Lifting; Pushing; Pulling; Postures; Usability; Musculoskeletal Disorders; Ergonomists; Evaluation; Reliability.; Ergonomi; Human Factors; Manuell Hantering; Riskbedömningar; Screening; Observation; RAMP verktyget; Design; Lyft; Skjuta; Dra; Arbetsställningar; Användbarhet; Belastningsbesvär; Ergonomer; Utvärdering; Reliabilitet.; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Abstract : Despite efforts of reducing harmful physical ergonomics exposures related to manual handling, the occurrence of heavy or repetitive manual handling, and non-neutral postures is high in many occupational sectors. To reduce these exposures, interventions and job design strategies can utilize risk assessment. READ MORE

 3. 3. Reliability-based Assessment of Concrete Dam Stability

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Marie Westberg; Lund University.; Lunds universitet.; [2010]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; assessment; stability; concrete dam; structural reliability analysis; probability; uplift; system reliability;

  Abstract : Risk management is increasingly used in dam safety and includes risk analysis, risk evaluation and risk reduction. Structural Reliability Analysis (SRA) is a probabilistic methodology that may be used in the risk assessment process. READ MORE

 4. 4. On reliability assessment of distribution systems and reliability centred maintenance

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Lina Bertling; KTH.; [1999]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Reliability; Distribution Systems; Maintenance; Power System; Reliability Centred Maintenance; RCM; RADPOW; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Reliability-based assessment procedures for existing concrete structures

  University dissertation from Structural Engineering, Lund University

  Author : Joakim Jeppsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; concrete; reliability theory; service life; assessment; monitoring; hydraulic engineering; Civil engineering; offshore technology; soil mechanics; Väg- och vattenbyggnadsteknik;

  Abstract : A feasibility study of reliability theory as a tool for the assessment of present safety and residual service life of damaged concrete structures has been performed in order to find a transparent methodology for the assessment procedure. It is concluded that the current guidelines are open to interpretation and that the variation in the results obtained regarding the structural safety is too great to be acceptable. READ MORE