Search for dissertations about: "respiratory complex II"

Showing result 1 - 5 of 35 swedish dissertations containing the words respiratory complex II.

 1. 1. Asthma and respiratory symptoms related to the housing environment

  University dissertation from Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Author : Margot L. A. Frisk; Örebro universitet.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Accessibility; adaptation; asthma; housing environment; risk indicators; index; occupational therapy; prevention; respiratory symptoms.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science; Vårdvetenskap med inriktning arbetsterapi; Nursing Science w. Occupational Therapy Focus;

  Abstract : The overall aim of this dissertation was to study the housing environment with a focus on indoor climate factors which may maintain or worsen respiratory symptoms among persons with asthma.Quasi-experimental and cross-sectional designs and a case-control approach were used. READ MORE

 2. 2. Signalling in plant mitochondria. Redox regulation of gene expression & characterisation of a pea nucleoside diphosphate kinase

  University dissertation from Plant Biochemistry, Box 117 SE-221 00 Lund, Sweden

  Author : Martha L Escobar Galvis; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; mitochondrial gene expression; redox; respiratory complex II; NDPK; protein interactions; heat-stress; Växtbiokemi; Plant biochemistry;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En del av cellens funktioner utförs i de membranomslutna små "rum" i cellen som kallas organeller. En typ av organeller är mitokondrierna vars främsta funktion är att producera energi – ATP syntes. ATP produceras under en process kallad respiration. READ MORE

 3. 3. The plant respiratory chain: Redox responses and catalytic definition of alternative pathways

  University dissertation from Lund University Department of Cell and Organism Biology Sölvegatan 35B SE-223 62 Lund

  Author : Daniela Geisler; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; enzymology; Proteins; Kärlväxters fysiologi; Physiology of vascular plants; Växtekologi; Plant ecology; Växtbiokemi; Plant biochemistry; respiratory chain; plant mitochondria; nitrogen; NADPH dehydrogenase; NADH dehydrogenase; alternative oxidase; calcium; Proteiner; enzymologi; Bioenergetics; Bioenergetik; Lipids; steroids; membranes; Lipider; steroider; mebran;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Växternas respirationskedja innehåller protonpumpande enzymer, som konserverar energi i form av en protongradient, samt alternativa icke-protonpumpande enzymer. I det mitokondriella innermembranet finns ett protonpumpande NADH dehydrogenas, komplex I, och alternativa typ II NAD(P)H dehydrogenaser som kan oxidera NADH och NADPH från matrixen eller cytosolen. READ MORE

 4. 4. Apoptosis and tumor cell death pathways in response to HAMLET

  University dissertation from Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Author : Oskar Hallgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biomedicinska vetenskaper allmänt ; General biomedical sciences; Klinisk biologi; apoptosis; autophagy; alpha-lactalbumin; Clinical biology; programmed cell death; HAMLET; cell cycle;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Celldöd är en lika viktig process som celldelning. Under hela ens liv måste vävnadens storlek regleras och gamla eller skadade celler förnyas. Detta styrs av en process som kallas programmerad cell död. Denna process är noggrant reglerad så att enbart oönskade celler tas bort. READ MORE

 5. 5. Comparative sequencing of candidate genes in complex disease

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Cell and Molecular Biology

  Author : Shane McCarthy; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; DNA; Sequencing; Complex Disease; Candidate Gene;

  Abstract : Complex multi-factorial diseases such as cardiovascular, metabolic, neurological and respiratory disorders affect a great number of people across the world. In the post-Human Genome Sequencing era, genome wide association studies are increasingly viable alternatives to linkage approaches in locating disease genes. READ MORE