Search for dissertations about: "retinal degeneration"

Showing result 1 - 5 of 43 swedish dissertations containing the words retinal degeneration.

 1. 1. Retinal Transplants: Growth Differentiation Integration Organization and Survival

  University dissertation from Department of Ophthalmology, Lund University

  Author : Rajesh Kumar Sharma; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; retinal degeneration; Retinal transplants; retinal development; treatment; connections; proliferation; survival; Ophtalmology; Oftalmologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Gruppen ärftliga degenerativa näthinnesjukdomar är en viktig orsak till blindhet världen över. Man har uppskattat frekvensen till 1 på 3 - 4000 vilket motsvarar omkring 1½ miljoner människor i världen som helhet. READ MORE

 2. 2. rd1 Photoreceptor Degeneration: Photoreceptor Rescue and Role of Metalloproteases in Retinal Degeneration

  University dissertation from Ophthalmology (Lund), Lund University

  Author : Poonam Ahuja Jensen; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oftalmologi; Ophtalmology; retinal degeneration; Survival factors; metalloproteases;

  Abstract : The thesis is focused on an attempt to delay photoreceptor cell death in the rd1 mouse using Lens Epithelium Derived Growth Factor (LEDGF), Glutathione S-Transferase mu (GST-?? and Glutathione S-Transferase alpha (GST-?? in an organ culture paradigm as well as the role of metalloproteases (MMPs) and their tissue inhibitors in photoreceptor degeneration (TIMPs). The rd1 mouse model displays a retina degeneration which starts around day 10 with rod photoreceptor cell death. READ MORE

 3. 3. Retinal function in deaf-blind syndromes

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Eva Malm; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; general anesthesia.; molecular genetics; hearing impairment; full-field electroretinography; Retinal degeneration;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ett kombinerat syn- och hörselhandikapp påverkar vår möjlighet att kommunicera med omvärlden och det påverkar barnets möjlighet att utvecklas. De senaste decennierna har det skett stora framsteg för patienter med syn- och hörsel handikapp. READ MORE

 4. 4. Electrophysiology and optical coherence tomography in acquired and hereditary retinal disorders

  University dissertation from Department of Ophthalmology, Lund University

  Author : Patrik Schatz; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Retinal degeneration; multifocal ERG; Oftalmologi; Ophtalmology; OCT;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling beskrivs sambanden mellan funktion i centrala delar av näthinnan, och dess struktur, vid några valda ärftliga och förvärvade sjukdomstillstånd i näthinnan. Denna jämförelse är möjlig genom den relativt nya utvecklingen av multifokalt ERG (mfERG), med vars hjälp centrala näthinnans funktion kan bedömas, samt optisk koherens tomografi (OCT), med vilken strukturen i näthinnans gula fläck kan återges. READ MORE

 5. 5. Retinal pigment epithelial cells, oxidative stress and lipofuscin : relation to age-related macular degeneration

  University dissertation from Linköping : Linköpings universitet

  Author : Staffan Sundelin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Abstract : In developed countries, age-related macular degeneration (AMD) is the most common cause of loss of central vision in people over the age of 65. The retinal pigment epithelium (RPE) appears to be the site of early pathological changes in AMD. READ MORE