Search for dissertations about: "revalidation"

Showing result 1 - 5 of 33 swedish dissertations containing the word revalidation.

 1. 1. Physical Performance, Injuries and Osteoarthrosis in Female Soccer

  University dissertation from Division of Physiotherapy

  Author : Anna Östenberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Idrottsvetenskap; Sport Science; Kinesitherapy; Physical medicine; Osteoarthrosis; Female soccer; Injuries; Physical performance; Revalidation; Rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; kinesitherapy; osteoarthrosis; injuries; physical performance; revalidation; rehabilitation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Sedan 1970-talet har damfotboll i Sverige spelats med seriesystem på en nationell nivå. Damfotboll innebär troligtvis en ökad risk för knäledsförslitning, en risk som inte blir mindre med tanke på den höga förekomsten av allvarliga knäskador. READ MORE

 2. 2. Postural Control in Single-limb Stance. In Individuals with Anterior Cruciate Ligament Injury and Uninjured Controls

  University dissertation from Eva Ageberg, Department of Physical Therapy, Lund University, Lasarettsgatan 7, SE-221 85 Lund, Sweden

  Author : Eva Ageberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; revalidation; kinesitherapy; Physical medicine; reproducibility of results; proprioception; rehabilitation; stabilometry; Knee joint; postural control; anterior cruciate ligament; Rehabilitering medicinsk och social ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Skador i knäleden är vanligt förekommande bland unga fysiskt aktiva personer. I västvärlden drabbas årligen ca 1 per 1000 invånare av skada i knät. I ungefär en tredjedel av dessa knäskador drabbas främre korsbandet. READ MORE

 3. 3. Follow-up of children with congenital clubfoot. Development of a new evaluation instrument

  University dissertation from Institution for Health Sciences, Division of Physiotherapy, Lund University Department of Orthopaedics, Lund University Hospital

  Author : Hanneke Andriesse; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Validity; Assessment instrument; Clubfoot; Reliability; Responsivenss; Treatment evaluation; Developmental motor ability; Skeleton; rheumatology locomotion; muscle system; muskelsystem; Skelett; Surgery; reumatologi; traumatologi; Rehabilitering medicinsk och social ; rehabilitation; revalidation; kinesitherapy; Physical medicine; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Klumpfot är en medfödd fotfelställning, som drabbar 1 av 1000 barn. Behandlingen består initialt av korrektion av felställningen, genom töjning och eventuellt operation. Det finns flera alternativa metoder att genomföra töjningar, och flera alternativa operationsmetoder. READ MORE

 4. 4. Occupational Perspectives on Health in People with Schizophrenia

  University dissertation from Department of Health Sciences, Lund University

  Author : Ulrika Bejerholm; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; revalidation; kinesitherapy; Physical medicine; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; Mental Health; Time Use; Schizophrenia; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling har bidragit med systematisk information om hur personer med schizofreni lever sitt vardagsliv, och resultaten har visat på signifikanta relationer mellan ett aktivitetsperspektiv och hälsa. Avhandlingen består av fem studier. READ MORE

 5. 5. Outcomes of Rollator and Powered Wheelchair Interventions - User Satisfaction and Participation

  University dissertation from Division of Occupational Therapy, Faculty of Medicine, Lund University, Sweden

  Author : Åse Brandt; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; revalidation; Physical medicine; kinesitherapy; Rasch analysis.; The QUEST; Mobility; Older people; Outcomes evaluation; ICF; Occupational therapy; Assistive technology;

  Abstract : Abstract in Danish Nytter rollatorer og elkørestole? Mennesker med gangbesvær kan opleve manglende muligheder for at udføre aktiviteter, som er forudsætningen for at leve et godt liv og deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere. Desuden vil nedsat mobilitet føre til inaktivitet, der har helbredsmæssige konsekvenser. READ MORE