Search for dissertations about: "rheumatology locomotion"

Showing result 1 - 5 of 53 swedish dissertations containing the words rheumatology locomotion.

 1. 1. Treatment of arthritis with tumour necrosis factor antagonists. Clinical, immunological and biochemical aspects

  University dissertation from Department of Rheumatology, Lund University

  Author : Meliha C Kapetanovic; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Skelett; muskelsystem; reumatologi; Skeleton; muscle system; rheumatology locomotion; ANA; infusion reaction; influenza vaccination; pneumococcal vaccination; COMP; TNF antagonists; spondylarthropathies; arthritis; rheumatoid arthritis;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Reumatoid artrit (kronisk ledgångsreumatism; RA) är en inflammatorisk sjukdom där lederna är det primära målorganet. Spondylartropatier är ett gemensamt namn för ett flertal kroniska inflammatoriska sjukdomar med många gemensamma tecken som till exempel: inflammatorisk ryggsmärta, inflammationer i leder, senskidor, muskelfästen, förekomst av "orvfingrar/-tår". READ MORE

 2. 2. Molecular and clinical studies of cartilage and bone macromolecules in arthritis

  University dissertation from Department of Rheumatology, Lund University

  Author : Bengt Månsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Skeleton; Prognosis; Tissue damage; Bone markers; Cartilage markers; Rheumatoid arthritis; Psoriatic arthritis; muscle system; rheumatology locomotion; Skelett; muskelsystem; reumatologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Inflammatoriska ledsjukdomar, innefattande bl.a. ledgångsreumatism, reumatoid artrit, och ledinflammation vid psoriasis, psoriasisartrit, är vanliga. I västvärlden lider cirka 1 procent av den vuxna befolkningen av reumatoid artrit (RA) medan psoriasisartrit (PsoA) är mindre vanlig. READ MORE

 3. 3. Skin fibrosis, internal organ involvement and auto antibodies in systemic sclerosis: longitudinal development and impact on survival

  University dissertation from Roger Hesselstrand, Department of Rheumatology, Lund University Hospital

  Author : Roger Hesselstrand; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; muscle system; rheumatology locomotion; Skelett; muskelsystem; reumatologi; Skeleton; proteoglycan; pulmonary hypertension; organ involvement; auto antibodies; survival; systemic sclerosis; prognosis;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hudfibros, inre organengagemang och autoantikroppar vid systemisk skleros: longitudinell utveckling och effekt på överlevnad. Systemisk skleros kallas ofta för sklerodermi. Sjukdomen tillhör de systemiska bindvävssjukdomarna och handläggs i Sverige oftast av reumatologer. READ MORE

 4. 4. On the etiology and pathogenesis of systemic lupus erythematosus with special reference to environmental factors

  University dissertation from Anders Bengtsson, Dept of Rheumatology, University Hospital, S-221 85 Lund, Sweden

  Author : Anders Bengtsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; muscle system; rheumatology locomotion; Skelett; muskelsystem; reumatologi; Skeleton; Risk factors; Human parvovirus B19; Immune complex; Disease activity; Interferon-alpha; SLE; Retrovirus;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en autoimmun reumatisk systemsjukdom som drabbar flera av kroppens olika organsystem, såsom rörelseapparat, hud och inre organ. Vidare ses en mångfald störningar i kroppens immunsystem. Sjukdomen drabbar oftast kvinnor. READ MORE

 5. 5. Rheumatoid Arthritis in a 10-Year Perspective, Outcome for Patients Followed from Early Disease

  University dissertation from Elisabet Lindqvist, Department of Rheumatology, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Author : Elisabet Lindqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reumatologi; muskelsystem; rheumatology locomotion; Skelett; COMP; Skeleton; muscle system; Anti-IL-1alpha; Anti-CCP; Rheumatoid factor isotypes; Mortality; Radiographic progression; Joint damage; Disease activity; HAQ; SOFI; Disability; Prognosis; Rheumatoid arthritis; Outcome;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Reumatoid artrit/ledgångsreumatism (RA) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som i första hand drabbar lederna. Man uppskattar sjukdomens förekomst i den vuxna befolkningen till cirka en halv procent och den är 2-4 gånger vanligare hos kvinnor. READ MORE