Search for dissertations about: "risk perception"

Showing result 11 - 15 of 210 swedish dissertations containing the words risk perception.

 1. 11. Risk-based ship security analysis a decision-support approach

  University dissertation from Göteborg : Chalmers tekniska högskola

  Author : Hans Liwång; Försvarshögskolan.; [2015]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Försvarssystem; Military Technology; naval ship; piracy; risk-based; risk control options; ship security analysis; survivability; uncertainty analysis; militära fartyg; sjöröveri; riskanalys; sjöfartsskydd; överlevnadsförmåga;

  Abstract : Sjöfartsskydd bedrivs idag både av militära styrkor och civila redare. Det är inte ofarligt, men nödvändigt och viktigt. Med fokus på säkerhetshot undersöker denna avhandling hur fartyg ska förbereda sig inför potentiellt farlig verksamhet, det vill säga hur man skapar ett lämpligt riskmedvetande i förhållande till fartygsskydd. READ MORE

 2. 12. Accounting and Risk : In the eyes of a financially successful entrepreneur

  University dissertation from Handelshögskolan, Företagsekonomiska Institutionen

  Author : Fredrik Lundell; Högskolan i Skövde.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap;

  Abstract : This is a study dedicated to accounting in the context of entrepreneurship. The point of departure is a matter of controversy regarding the risk-taking of entrepreneurs. A risk paradox exists since entrepreneurs are seen as risk-takers although they do not exhibit a higher tendency to take risks than other individuals. READ MORE

 3. 13. Towards improved management of Lynch syndrome; ovarian cancer profiles, risk perception, knowledge and family perspectives

  University dissertation from Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

  Author : Katarina Bartuma; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ovarian cancer; Lynch syndrome; family relations; communication; interview; genetic knowledge; risk perception; questionnaire; gene expression profiling; array CGH; hereditary breast and ovarian cancer; mismatch repair;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Var tredje svensk kommer någon gång under sitt liv att drabbas av cancer. Ärftlighet är en stark riskfaktor för såväl tjocktarmscancer (kolorektal cancer) som för äggstockscancer (ovarialcancer). READ MORE

 4. 14. Economic evaluation, value of life, stated preference methodology and determinants of risks

  University dissertation from Örebro : Örebro university

  Author : Björn Sund; Örebro universitet.; [2010]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cost-benefit analysis; value of a statistical life; contingent valuation; cardiac arrest; defibrillation; calibration; sensitivity to scope; risk communication; response times; incident experience; risk perception.; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; Economics; Nationalekonomi;

  Abstract : The first paper examines the value of a statistical life (VSL) for out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) victims. We found VSL values to be higher for OHCA victims than for people who die in road traffic accidents and a lower-bound estimate of VSL for OHCA would be in the range of 20 to 30 million Swedish crowns (SEK). READ MORE

 5. 15. Human response to wind turbine noise perception, annoyance and moderating factors

  University dissertation from Göteborg : Occupational and Environmental Medicine, Department of Public Health and Community Medicine, Institute of Medicine, The Sahlgrenska Academy, Göteborg University

  Author : Eja Pedersen; Högskolan i Halmstad.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Noise; Environmental exposure; Wind; Audio-visual interaction; Low-level noise exposure; wind turbines; noise annoyance; sound perception; audio-visual interaction; low-level noise exposure;

  Abstract : Aims: The aims of this thesis were to describe and gain an understanding of how people who live in the vicinity of wind turbines are affected by wind turbine noise, and how individual, situational and visual factors, as well as sound properties, moderate the response.Methods: A cross-sectional study was carried out in a flat, mainly rural area in Sweden, with the objective to estimate the prevalence of noise annoyance and to examine the dose-response relationship between A-weighted sound pressure levels (SPLs) and perception of and annoyance with wind turbine noise. READ MORE