Search for dissertations about: "risk perception"

Showing result 21 - 25 of 210 swedish dissertations containing the words risk perception.

 1. 21. Psychological and Behavioral Aspects of Receiving Genetic Counseling for Hereditary Cancer

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Afsaneh Hayat Roshanai; Uppsala universitet.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hereditary cancer; genetic counseling; psychological distress; adherence; genetic knowledge; risk perception; sharing genetic information; at-risk relatives’ experiences; informational needs; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; Psychology; Psykologi; Genetics; Genetik;

  Abstract : The overall aims of this thesis were to investigate psychological and behavioral effects of receiving cancer genetic counseling for breast, ovarian and colorectal cancer and/or with a family history of these cancer types and to determine whether counselees’ informational needs were met. Study I was performed 3-7 years post-counseling. READ MORE

 2. 22. On Physical Relations in Driving: Judgements, Cognition and Perception

  University dissertation from Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Author : Gabriella Eriksson; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; Stockholms universitet.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Road: Road user behaviour; Road: Road user behaviour; Driver; Driving veh ; Cognition; Behaviour; Choice; Speed; Fuel consumption; Route itinerary ; Thesis; psykologi; Psychology; Time saving bias; fuel consumption; route choice; mean speed; speed choice; time gain; driver judgements;

  Abstract : Förare bör göra bedömningar som relaterar till hastighet, såsom bedömningar av medelhastighet, risk, restid och bränsleåtgång. Dessa bedömningar är nödvändiga för att föraren ska kunna välja en optimal hastighet, men också för att allmänheten, politiker och andra intressenter som är involverade i trafikfrågor ska kunna fatta välgrundade beslut. READ MORE

 3. 23. Constipation in palliative care Prevalence, definitions, symptom distress and risk-factors

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Eva Erichsén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Palliative care; constipation; prevalence; definition; symptom-distress; risk factors;

  Abstract : Background and aims: Constipation for patients in palliative care is common and described with variations in prevalence. Side -effects from opioid- treatment, is considered to be one of the main factors leading to constipation. READ MORE

 4. 24. Human olfaction Associations with longitudinal assessment of episodic memory, dementia, and mortality risk

  University dissertation from Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Author : Ingrid Ekström; Stockholms universitet.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; olfaction; odor identification; self-assessments; aging; episodic memory; ApoE; dementia; Alzheimer’s disease; vascular dementia; mortality; cohort study; population-based.; psykologi; Psychology;

  Abstract : A declining sense of smell is a common feature in older age. Above and beyond diminished smelling capacity due to normal processes of human aging, impairments in olfactory function have also been linked to numerous ill-health related outcomes, such as cognitive dysfunctions, dementia pathology and even an increased risk of death. READ MORE

 5. 25. Familial and Hereditary Prostate Cancer

  University dissertation from Dept of Surgery, Helsingborgs Lasarett, SE-251 87 Helsingborg, Sweden

  Author : Ola Bratt; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; nephrology; Urology; screening; risk perception; hereditary; androgen receptor; genetics; Prostate cancer; epidemiology; Urologi; nefrologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Introduktion: 1) Prostatacancer Prostatakörteln Prostatan, eller blåshalskörteln, är belägen strax nedanför urinblåsan hos män, där den omsluter urinrörets översta del. Denna, i normala fall valnötsstora körtel, producerar ett sekret som utgör en del av sädesvätskan. READ MORE