Search for dissertations about: "risk-taking"

Showing result 1 - 5 of 90 swedish dissertations containing the word risk-taking.

 1. 1. Constructing Risk-Taking Youth : Extrapolating Theories of Health Education and Constructed Determinants of Risk-Taking among Youth in Preventive Sexual Health Education Interventions

  University dissertation from Gävle : Högskolan i Gävle

  Author : Katarina Wijk; Högskolan i Gävle.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Intervention; Health Education; Risk-Taking; Youth; Adolescents; STD HIV; Prevention; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Sexual Risk Taking – Perceptions of Contraceptive Use, Abortion, and Sexually Transmitted Infections Among Adolescents in Sweden

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Maria Ekstrand; Uppsala universitet.; [2008]
  Keywords : Obstetrics and gynaecology; Adolescents; attitudes; sexual risk taking; contraceptive use; unintended pregnancy; teenage abortion; communication; gender; decision making; STI; Chlamydia; condom use; Health Belief Model; emergency contraception; RCT; Obstetrik och kvinnosjukdomar;

  Abstract : The overall aim of this thesis was to inestigate Swedish adolescents' perceptions and behaviours regarding sexual risk taking. Specific objectives were to explore teenagers' perceptions of contraceptive use, unintended pregnancy, and abortion; teenage girls' experiences of decision making process and support connected to abortion; and male adolescents' perceptions of sexual risk taking and barriers to practicing safe sex. READ MORE

 3. 3. What's behind sexual risk taking? exploring the experiences of chlamydia-positive, HIV-positive, and HIV-tested young women and men in Sweden

  University dissertation from Umeå : Umeå university

  Author : Monica Christianson; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; youth; sexual risk taking; qualitative methods; gender; agency; Chlamydia trachomatis; HIV and HIV test; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Family medicine; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Allmänmedicin;

  Abstract : The overall aim was to explore the experiences of sexual risk taking among Chlamydia Trachomatis positive (CT+), HIV positive (HIV+), and HIV tested young women and men. The specific aims were to explore, from a gender perspective, the course of events, the norms, considerations and emotions involved in sexual risk taking in CT+, explore the perception of sexual risk taking in HIV+ youth, and their understanding of why they caught HIV and look at how the Law of Communicable Diseases Act impacts their sexuality. READ MORE

 4. 4. Space and Sensibility Young Men’s Risk-Taking with Motor Vehicles

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Tanja Joelsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; masculinity; age; class; place; spatial boredom; risk­‐taking; violence; violations; ethnography; Kön; maskulinitet; ålder; klass; plats; rumslig tristess; risktagande; våld; kränkning; etnografi;

  Abstract : I denna etnografiska studie av "Volvoraggare" i ett stadsnära samhälle i Sverige undersöks risktagande praktiker med motorfordon, såsom fortkörning och sladdande, och analyseras i förhållande till ålder, kön, klass och plats. Unga mäns risktagande med motorfordon genererar ofta offentlig debatt som en trafiksäkerhetsfråga, vilket har resulterat i olika politiska förslag som t. READ MORE

 5. 5. Temperamental Influences on Risk-taking during Middle Childhood

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Beatrice Nyström; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Temperament; Risk-taking; Decision-making; Middle childhood; Temperament; Risktagande; Beslutsfattande; Barndomen;

  Abstract : Min avhandling handlar om hur barns medfödda temperamentsegenskaper påverkar deras risktagande. Temperamentsegenskaper antas avspegla aktiviteten i biologiskt nedärvda motivationssystem. Aktiviteten i dessa avgör hur snabbt, hur starkt och hur länge vi kommer att reagera i olika situationer. READ MORE