Search for dissertations about: "robotics"

Showing result 1 - 5 of 409 swedish dissertations containing the word robotics.

 1. 1. Simulation of robot paths and heat effects in welding

  University dissertation from Department of Mechanical Engineering, Lund University

  Author : Mikael Ericsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Produktionsteknik; Welding; Automation; robotics; Off-line programming; Robotics; Automatiska system; Production technology; control engineering; Finite Element Analysis; reglerteknik; robotteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Svetsning är en av de viktigaste tillämpningarna för robotar är inom tillverkningsindustrin. Normalt så programmeras roboten genom att operatören guidar manuellt robotarmen mellan de olika robotkoordinaterna. READ MORE

 2. 2. Modeling and Estimation Topics in Robotics

  University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Author : Fredrik Bagge Carlson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-03-10]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; System Identification; Robotics; Spectral estimation; Calibration; State estimation;

  Abstract : The field of robotics offers a wide array of estimation problems, ranging from kinematic and dynamic calibration to pose estimation and computer vision. This thesis presents a set of methods to solve estimation problems encountered in robotics, with an emphasis on industrial robotics. READ MORE

 3. 3. On Sensor-Controlled Robotized One-off Manufacturing

  University dissertation from Robotics

  Author : Per Cederberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; one-off manufacturing; arc welding; world model; real-time; task-oriented programming; simulation; control; robotics; sensor; Automation; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En semiautomatiskt uppgiftsorienterad (eng. task oriented) systemstruktur har utvecklats och testats i en svetsapplikation. I normal industriell robotprogrammering skapas verktygsvägar varefter tillverkningsprocessen baseras på den väg som fastslagits. Här föreslås istället en processorienterad metod. READ MORE

 4. 4. Simulation and execution of autonomous robot systems

  University dissertation from Div of Robotics, PO-Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Author : Magnus Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; robotics; Automation; Elektronik och elektroteknik; sensor simulation robotics; Electronics and Electrical technology; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Att ha tillgång till en världsbeskrivning under exekveringen av sensorstyrda robotsystem kan potentialen hos ett industriellt robotsystem avsevärt förbättras. Intellegent beslut kan baseras på den nominella informationen tillgänglig under planeringsstadiet och den nya informationen som erhålles från sensorer under körningen. READ MORE

 5. 5. Development of intelligent robot systems based on sensor control

  University dissertation from Mikael Fridenfalk, Lund University, Division of Robotics, P.O. Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Author : Mikael Fridenfalk; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Envision; kinematics singularities.; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik; Igrip; Matlab; 6D; 3D; laser scanning; arc sensing; seam tracking; robotic welding; Asimov; ROWER-2; FUSE; virtual prototyping; rapid prototyping; software development; simulation; virtual sensor; Robot; sensor control;

  Abstract : Sensor based control systems increase flexibility and autonomy in robotics. One of the most common applications in robotics is welding, which is often limited to objects with fine tolerances. READ MORE