Search for dissertations about: "rumsliga analyser"

Showing result 1 - 5 of 6 swedish dissertations containing the words rumsliga analyser.

 1. 1. Landscape Dynamics Spatial analyses of villages and farms on Gotland AD 200-1700

  University dissertation from Uppsala : Uppsala universitet

  Author : Gustaf Svedjemo; Uppsala universitet.; [2014]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Gotland; Archaeology; History; Historical maps; Roman Iron Age; Migration Period; Middle Ages; Village; Village formation; Farm; Settlement archaeology; Spatial analyses; GIS; Prediction modelling.; Gotland; Arkeologi; Historia; Historiska kartor; Romersk järnålder; Folkvandringstid; By; Bybildning; Gård; Bebyggelsearkeologi; rumsliga analyser; GIS; Geografiska informationssystem; prediktionsmodellering;

  Abstract : This dissertation deals with the long-term dynamics and fluctuations of settlements on Gotland for the period from AD 200 up until early modern times. The settlement structure on Gotland is most often described as very stable and consisting of solitary farms, established in the Iron Age. READ MORE

 2. 2. Hydro-Climatic Variability and Change in Central America Supporting Risk Reduction Through Improved Analyses and Data

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Beatriz Quesada-Montano; Uppsala universitet.; [2017]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Central America; climate variability; disaster risk reduction; droughts; drought indices; floods; hydrological model; process constraints; statistical downscaling; uncertainty; ungauged basins; water resources.; Hydrology; Hydrologi;

  Abstract : Floods and droughts are frequent in Central America and cause large social, economic and environmental impacts. A crucial step in disaster risk reduction is to have a good understanding of the causing mechanisms of extreme events and their spatio-temporal characteristics. READ MORE

 3. 3. Spatial variability linking carbon resource heterogeneity and microorganisms; causes and consequences

  University dissertation from Niklas Törneman Department of Ecology Chemical Ecology and Ecotoxicology Lund University

  Author : Niklas Törneman; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; bakteriologi; virologi; mykologi; Environmental chemistry; Miljökemi; Mikrobiologi; mycology; virology; bacteriology; Microbiology; Ekologi; Ecology; Geostatistics; Microbial activity; Soil organic carbon; Microbial diversity; Biodegradation; Bioremediation; PAH; Spatial patterns;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Organiskt kol och mikroorganismer har ofta en mycket hög spatiell variation i jorden. Dessutom är mikroorganismer ofta begränsade av mängden kol även om detta beror på den den relativa koncentrationen av kväve, fosfor och organiskt kol i systemet. READ MORE

 4. 4. Recent changes in land use and productivity in agro-pastoral Inner Mongolia, China

  University dissertation from Sara Brogaard, MICLU, Sölvegatan 10, 22362 Lund

  Author : Sara Brogaard; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; geomorphology; Physical geography; China; Inner Mongolia; remote sensing; LUE model; primary production; GPP; yield variability; land degradation; farmers’ perception; productivity; Land use; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish De arida och semi-arida grässtäpperna i Norra Kina anses vara svårt drabbade av markförstöring, främst genom vind- och vattenerosion, men även genom försaltning. Den rådande uppfattningen är att markförstöring och ökenspridningsproblematiken har eskalerat sedan införandet av de ekonomiska reformerna efter 1978, bl. READ MORE

 5. 5. Testing palaeomagnetic and 14C based geochronological methods in the Baltic Sea

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Bryan Lougheed; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Baltic Sea; coastal; geochronology; palaeomagnetic secular variation; PSV; radiocarbon; 14C; reservoir age; R t ; ΔR; salinity; δ18O; geomagnetic field; Holocene; deglacial; Fennoscandia.;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Östersjön är ett grundhav med tillförsel av saltvatten från havet och sötvatten från omgivande floder. De två vattenmassorna är vertikalt skiktade, vilket resulterar i en estuarin cirkulation, vilken har genomgått stora förändringar till följd av landhöjningen efter senaste nedisningen. READ MORE