Search for dissertations about: "samhällsmedicin"

Showing result 1 - 5 of 332 swedish dissertations containing the word samhällsmedicin.

 1. 1. Migration and Mental Health: Epidemiological Studies of Immigrants in Sweden

  University dissertation from Department of Community Medicine, Malmö University Hospital

  Author : Louise Bayard-Burfield; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; suicide attempt; self-reported psychiatric illnes; psychotropic drugs; Ethnicity; mortality; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Migration (folkvandring) är idag en global företeelse. Orsaken till migrationen varierar och kan bero på krig och förföljelse, naturkatastrofer, familjeskäl, fattigdom, studier eller sökande efter arbete. READ MORE

 2. 2. Migration, health and diabetes mellitus - Studies comparing foreign-and Swedish-born diabetic subjects living in Sweden

  University dissertation from Department of Community Health Sciences, Lund University

  Author : Katarina Hjelm; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; sekretion; Endokrinologi; secreting systems; diabetology; Endocrinology; samhällsmedicin; Social medicine; Socialmedicin; diabetes mellitus; prevalence; Migrants; glycaemic control; diabetes mellitus complications; social class; health services needs and demand; diabetologi; perceived health; lifestyle; health care professionals; health illness beliefs; care-seeking behaviour; self-care;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det svenska samhället har som många andra europeiska länder blivit mångkulturellt pga en ökande internationell migration. Behovet av information om hur detta kan inverka på hälsan bland personer med kroniska sjukdomar, som t ex diabetes, har därmed ökat. READ MORE

 3. 3. Care Need Index, Social Deprivation and Health. Epidemiological Studies in Swedish Health Care

  University dissertation from Department of Community Medicine, Malmö University Hospital

  Author : Marianne Malmström; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; coronary heart disease risk factors; socio-economic position; mortality; self-reported health; Social deprivation; primary health care; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kan vårdbehov mätas? Under de senaste decennierna har studier från olika delar av västvärlden kunnat visa att det finns skillnader mellan olika sociala klasser i sjukdomsförekomst och förtidig död. Sådana skillnader finns även i Sverige, trots att politikerna sedan länge satsat på utjämning av klasskillnader och vård på lika villkor för alla. READ MORE

 4. 4. Primary Care as an Arena For Primary, Secondary, and Tertiary Vardiovascular Disease Prevention

  University dissertation from Ingvar Ovhed, Grytstigen 1, SE-37160 Lyckeby

  Author : Ingvar Ovhed; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiovascular system; samhällsmedicin; Socialmedicin; Social medicine; primary health care; Opportunistic screening; consultation; primary prevention; secondary prevention; tertiary prevention; hypercholesterolaemia; hypertension; smoking; coronary disease; NIDDM; smoking cessation; awareness; general pract; self-monitoring; Kardiovaskulära systemet;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Förebyggande av hjärtkärlsjukdom har varit en utmaning för medicinsk forskning under flera decennier. Viktiga frågeställningar om såväl screeningmetodik som risk-faktor intervention söker fortfarande sitt svar och har i sig betydelse för både samhällsmedicin och klinisk verksamhet. READ MORE

 5. 5. Addressing smoking during pregnancy : the challenge to start from the woman's view

  University dissertation from Malmö : Univ.-sjukhuset MAS

  Author : Agneta Abrahamsson; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; MEDICINE; MEDICIN; Smoking cessation; Smoking prevention control; Smoking psychology; Pregnancy; Motivation; Health education; Tobaksrökning och graviditet; Pregnant women ¡ Tobacco use; Rökavvänjning; Graviditet; Graviditet; Rökning; Rökavvänjning; Rökvanor; Tobaksrökning; Health education; Smoking cessation; samhällsmedicin; smoking habits; smoking cessation; wellbeing; Sense of Coherence; health education; narrative; phenomenography; health providers;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kvinnor känner till att det är riskabelt att röka när de blir gravida. Trots detta så slutar bara omkring hälften i Sverige och var tredje kvinna i många andra länder att röka när de blir gravida. READ MORE