Search for dissertations about: "samhällsstyrning"

Found 2 swedish dissertations containing the word samhällsstyrning.

 1. 1. Participation and Legitimacy Actor Involvement for Nature Conservation

  University dissertation from Huddinge : Södertörns högskola

  Author : Linn Rabe; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2017]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Participation; legitimacy; multi-level; governance; actor involvement; marine protected areas; coastal management; public consultation; locals; nature resource conflict; public-private relations; HELCOM; Baltic Sea; Sweden; Deltagande; samråd; naturvård; miljöskydd; samhällsstyrning; länsstyrelse; naturreservat; marin förvaltning; Environmental Studies; Miljövetenskapliga studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Abstract : This PhD thesis in environmental science aims to contribute to the theoretical and empirical understanding of the relation between participation and legitimacy in multi-level environmental governance.It is widely assumed that actor involvement has great potential to improve the legitimacy of nature conservation through long-term acceptance and target achievement. READ MORE

 2. 2. Synergies, Stalemates and Social Dilemmas. Governance in South Africa in Comparative Perspective

  University dissertation from Olle Frödin, Department of Sociology, Lund University

  Author : Olle Frödin; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; development; the state-society relationship; public participation; political theory; governance; Eastern Cape; South Africa; apartheid; decentralisation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen utreder några av konsekvenserna av de institutionella reformer som genomfördes i Sydafrika under 1990-talet, med särskilt fokus på det nya kommunsystemet, enligt vilket varje kommun är skyldig att stimulera lokal ekonomisk utveckling i samarbete med det lokal näringslivet och andra civilsamhälleliga aktörer. Den syftar även till att utveckla den samhällsvetenskapliga teorin ifråga om hur samhällsstyrning (governance) ska begreppsligöras och förstås. READ MORE