Search for dissertations about: "scoring rubrics"

Found 2 swedish dissertations containing the words scoring rubrics.

 1. 1. Educative assessment for/of teacher competency. A study of assessment and learning in the "Interactive examination" for student teachers

  University dissertation from Malmö University

  Author : Anders Jönsson; Malmö University.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Authentic assessment; Formative assessment; Learning; Reliability; Performance assessment; Scoring rubrics; Teacher education; lärande; formativ bedömning; autentisk bedömning; tillförlitlighet; validitet; bedömningsmatriser; teacher education; validity; learning; reliability; performance assessment; scoring rubrics; lärarutbildning; formative assessment; Humanities Social Sciences; authentic assessment; bedömning;

  Abstract : Syftet med den här avhandlingen är att studera några av de problem som är förknippade med implementering av så kallad autentisk bedömning i lärarutbildningen. I den första delen av avhandlingen undersöks, genom en litteraturöversikt, huruvida användningen av bedömningsmatriser kan fungera som ett stöd för ökad tillförlitlighet och trovärdighet vid bedömning av komplexa kompetenser, samtidigt som matriserna även stöttar studenternas lärande. READ MORE

 2. 2. Assessment for learning : a case study in mathematics education

  University dissertation from Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Author : Andreia Balan; Malmö University.; [2012]
  Keywords : MATHEMATICS; MATEMATIK; Humanities Social Sciences; assessment for learning; scoring rubrics; peer assessment; peer feedback;

  Abstract : The aim of this study was to introduce a formative-assessment practice in a mathematics classroom, by implementing the five strategies of the formative-assessment framework proposed by Wiliam and Thompson (2007), in order to investigate: (a) if this change in assessment practices had a positive influence on students’ mathematical learning and, if this was the case, (b) which these changes were, and (c) how the teacher and students perceived these changes in relation to the new teaching-learning environment. The study was conducted in a mathematics classroom during the students’ first year in upper-secondary school. READ MORE