Search for dissertations about: "secondary school teachers"

Showing result 1 - 5 of 138 swedish dissertations containing the words secondary school teachers.

 1. 1. School journeys : ideas and practices of new education in Portugal (1890-1960)

  Author : Inês Félix; Anna Larsson; Björn Norlin; Daniel Tröhler; Umeå universitet; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; school journeys; educational modernity; ‘Reason’ of schooling; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education;

  Abstract : In this dissertation I examine school journeys in secondary education in Portugal between 1890 and 1960, focusing on State regulation, educational ideas and school practice. By bringing together the various parts of a broader discourse on a way of thinking and making schooling, I look at how this active method was regulated, argued and reportedly undertaken with a twofold aim: to expand the knowledge on the history of school journeys, and to contribute to the research on the ideas and practices of educational modernity. READ MORE

 2. 2. School Bullying and Power Relations in Vietnam

  Author : Paul Horton; Helle Rydstrøm; Jeffery Hearn; Neil Duncan; Linköpings universitet; []
  Keywords : Bullying; power; Vietnam; school; education; gender; ethnography; surveillance; normalisation; control; discipline; teachers; students; silence.; Mobbning; makt; Vietnam; skola; utbildning; genus; etnografi; övervakning; normalisering; kontroll; disciplin; lärare; elever; tystnad.; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Abstract : Taking seriously the oft-made claim that power relations are central to school bullying, the dissertation focuses specifically on the interconnectedness of school bullying and power relations within the specific context of Vietnamese lower secondary schooling. The dissertation is based on extended ethnographic fieldwork in two lower secondary schools in the north-eastern Vietnamese port city of Haiphong. READ MORE

 3. 3. Changing Computer Programming Education; The Dinosaur that Survived in School : An explorative study of educational issues based on teachers' beliefs and curriculum development in secondary school

  Author : Lennart Rolandsson; Inga-Britt Skogh; Sirkku Männikkö-Barbutiu; Jonas Hallström; KTH; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; programming education; teachers beliefs; curriculum development; upper secondary school;

  Abstract : With the intention to contribute to research in computer programming education the thesis depicts the mind-set of teachers and their beliefs in relation to the early enactment of the informatics curriculum in Swedish upper secondary school. Two perspectives are covered in the thesis. READ MORE

 4. 4. To know a subject - Teachers' views about the subject of technology : How the subject of technology is described and approached by teachers in the lower secondary school

  Author : Birgit Fahrman; Inga-Britt Skogh; Lena Gumaelius; Per Norström; Kilbrink Nina; KTH; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Technology education; experienced technology teachers; novice technology teachers; compulsory school; Teknikvetenskapens lärande och kommunikation; Education and Communication in the Technological Sciences; Teknik och lärande; Technology and Learning;

  Abstract : For teaching to be successful, teachers must be well-educated and have knowledge in many different fields. With a combination of solid subject knowledge, good teaching skills and the ability to balance these qualities, teachers can support students’ learning. READ MORE

 5. 5. Parental involvement in school : What promotes and what hinders parental involvement in an urban school

  Author : Laid Bouakaz; Malmö högskola; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; minority parents; multi-ethnic school; multicultural; parental involvement; urban school;

  Abstract : Avhandlingens övergripande syfte är att förvärva kunskap om vad som främjar respektive vad som hindrar föräldrasamverkan i en grundskola med elever i skolåren 6-9 belägen i ett invandrartät område, samt nå en bättre förståelse av hur föräldrar med arabisk bakgrund och lärare ser på föräldrasamverkan i skolan. Ett ytterligare och besläktat syfte är att bättre förstå hur dessa föräldrar kan stödjas på ett sätt som möjliggör för dem att öka sin upplevelse av medverkan i den skola som deras barn går i. READ MORE