Search for dissertations about: "sekretion"

Showing result 1 - 5 of 95 swedish dissertations containing the word sekretion.

 1. 1. Secretory activity in isolated rat stomach ECL cells

  University dissertation from Erik Lindström, Dept. of Pharmacology, Sölvegatan 10, 223 62 Lund, Sweden

  Author : Erik Lindström; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endocrinology; Calcium channels; Adrenaline; Pancreastatin; Prostaglandin E2; Galanin; Somatostatin; Histamine; Gastrin; VIP; PACAP; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi; Pharmacological sciences; pharmacognosy; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish ECL celler är endokrina (peptid-hormon-producerande) celler belägna i magsäckens syra-producerande del (fundus). Cellerna är av stor betydelse vid regleringen av magens saltsyra produktion och sekretion eftersom de innehåller histamin. Frisatt histamin aktiverar intilliggande parietal celler att utsöndra saltsyra. READ MORE

 2. 2. Regulation of exocytosis by Ca2+ and cAMP - A study on pancreatic beta- and alpha-cells

  University dissertation from Xiaosong Ma, Department of Physiological sciences, BMC B11, Tornavägen 10, 221 84 LUND

  Author : Xiaosong Ma; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Endocrinology; secreting systems; type-2 diabetes; SUR1; Ca2 -channel; glucagon; exocytosis; insulin; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Glukos är den främsta energikällan för de flesta celler i kroppen. Det är av stor vikt att mängden glukos hålls på en jämn nivå, eftersom framförallt våra celler i hjärnan är mycket känsliga för stora variationer av glukoshalten i blodet. READ MORE

 3. 3. Immunoregulatory differences between adult onset type 1 diabetes and latent autoimmune diabetes in adults (LADA)

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Magnus Hillman; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endokrinologi; sekretion; diabetologi; diabetology; secreting systems; Isotype class switch; Endocrinology; LADA; Autoantibodies; Autoimmunity; Type 1 diabetes;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Autoimmun diabetes karakteriseras av cell medierad autoimmunitet mot insulinproducerande beta celler i Langerhanska öar. Typ 1 diabetes är den största typen av diabetes i barn och ungdomar och antas vara orsakad av Th1-cell drivet angrepp av beta celler. READ MORE

 4. 4. Ghrelin and CART. Two new islet peptides. Expression, regulation and function

  University dissertation from Faculty of Medicine, Lund University

  Author : Nils Wierup; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endokrinologi; sekretion; diabetologi; Endocrinology; secreting systems; diabetology; histology; endocrinology; islets; CART; Ghrelin cells; insulin secretion; type-2 diabetes; Ghrelin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling redogör för cellulär lokalisation, reglering och funktion av två nya peptider, ghrelin och CART, i pankreas (bukspottskörteln). Pankreas och de Langerhanska öarna: Pankreas består av en exokrin del, som producerar matspjälkningsenzymer till mag-tarm kanalen, och en endokrin del som producerar hormoner som insöndras i blodomloppet. READ MORE

 5. 5. Pathogenesis of type 2 diabetes -role of defects in insulin secretion and insulin sensitivity

  University dissertation from Devjit Tripathy

  Author : Devjit Tripathy; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi; Endocrinology; secreting systems; Calpain 10 gene; genetics of type 2 diabetes; MODY; Endogenous glucose production; Disposition index; Botnia clamp; IGT; IFG; HOMA; insulin sensitivity; insulin secretion;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bakgrund: Diabetes är en sjukdom som karakteriseras av kroniskt förhöjt blodsocker och som obehandlad kan leda till svåra komplikationer i blodkärl, ögon, njurar, nerver m.m. Sjukdomen beror på kroppens oförmåga att producera (typ 1 diabetes) eller svara på effekt av (typ 2 diabetes) hormonet insulin. READ MORE